RCE Bulletin

Sekretariatet för RCE-nätverken finns vid FN-universitet, UNU. De skickar regelbundet ut “RCE Bulletin” med information om vad som pågår i olika RCE-nätverk över hela världen.

RCE Bulletin