Education and Sustainability – tidningen

Malmö högskola och Malmö stad satsar via RCE Skåne på att sprida information om lärande och hållbarhet i tidningen “Education and Sustainability”. Tidningen är ett samarbete med bland annat RCE Barcelona. För närvarande görs Education and Sustainability i tre olika upplagor: en spansk, en katalansk och en svensk. Redaktionerna samarbetar om materialet och teman, vilket ger en global mix.

Målgruppen för tidningen, som ska komma ut fyra gånger om året, är bred: pedagoger från förskole-till universitetsvärlden. Inriktningen är inte bara formellt lärande inom skolans fyra väggar. Tidningen är den första i sitt slag i Sverige.

Läs mer här: www.es-online.info/se

Tema för Education and Sustainability

Det första svenska numret kom ut  sommaren 2009 med temat “Framtidens städer”.

Tema för nummer 2 var “Lärande 2.0” (våren 2010).

Tema för nummer 3 var “Biologisk mångfald” (sommaren 2010)

För tema 4 planeras tema “Hälsa”.

Kontaktperson i Malmö

Monika Månsson

Projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad

monika.mansson@malmo.se