Öresundsklassrummet

Öresundsklassrummet – Ungas delaktighet i framtidens hållbara samhälle – är ett samarbetsprojekt mellan Köpenhamn, Lund och Malmö kommuner, Lunds universitet och Malmö Högskola. Elever och lärare på sju skolor i Öresundsregionen kommer att delta i projektet som fokuserar på ungas delaktighet och lärande i framtidens hållbara samhälle. Projektet kommer att pågå i tre år (2010-2013) och har en total budget på cirka två miljoner euro.

Projektets övergripande syfte är att främja vardagsintegrationen i regionen. I projektet kommer ungdomarna träffas och skapa kontakter över Öresund med samhällsutveckling och miljö som gemensamt tema. Detta sker genom gemensamma läger, klassbesök och med användande av digital kontaktmöjligheter.

Lärarna kommer att arbeta med att utveckla undervisning som ska leda till ökad delaktighet i samhällsfrågor. De kommer att delta i lärcirklar under hela projekttiden där de utvecklar och diskuterar sin undervisning i samverkan med mentorer och forskare.

Samarbetspartners

Köpenhamn, Lund, Malmö, Lunds universitet och Malmö högskola

Kontaktperson

Åsa Hellström, Miljöförvaltningen, Malmö stad,  asa.hellstrom@malmo.se

Beslut

Styrgruppen för RCE Skåne beviljade RCE-status till projektet Öresundsklassrummet 2010.