ISU

ISUs mål är att:

  • arbeta med hållbarhetsanalyser av större utbyggnadsområden, omvandlingsområden och större strategiska projekt
  • utveckla hållbara lösningar för tematiska områden som till exempel trafik, integration, byggande och grönstruktur
  • underlätta högskolans utveckling av praktiknära forskning om hållbar stadsutveckling
  • samla, utveckla, förmedla och utbyta kunskaper och erfarenheter inom Institutets intressekrets
  • utveckla nya samverkansformer mellan Malmö högskola, Malmö stad och andra aktörer

Institutets syfte är att:

  • bidra till fortsätta utveckla Malmö till en ledande kunskapsstad för hållbar stadsutveckling
  • stimulera kunskapsutveckling, kunskapsutbyte och lärande för ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling
  • initiera, driva och studera förändringsprocesser som syftar till att skapa en hållbar stadsutveckling

Läs gärna mer om ISU, Institutet för hållbar stadsutveckling, på deras webbplats:www.isumalmo.se

Samarbetspartners

Malmö stad, Malmö Högskola

Beslut

Styrgruppen för RCE Skåne beviljade RCE-status till projektet ISU 2008.