Inspirationsbok med några goda exempel

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

FN: s generalförsamling har förklarat perioden 2005-2014 för ett årtionde (en dekad) för lärande för hållbar utveckling. Då ska världen fokusera på frågan. malmö satsar därför på att bli en internationellt ledande kunskpas- och utvecklingsstad inom detta område.

För att nå dit krävs kraft och engagemang på många nivåer i samhället. Då har lärande i alla dess former en huvudroll. Hur gör man hållbar utveckling begriplig, lustfylld och angelägen? Lärande begränsas inte av klassrummet. Lärandet är gränslöst både i tid och rum och inspirerar bland annat på arbetsplatser, kaféer och i ideella organisationer.

Mycket görs redan i Malmö som kan vara till inspiration och vägledning för andra. För några år sedan beslöt Malmö stad och Malmö högskola sig för att samla några av dessagoda exempel i en bok: “Lärande för hållbar utveckling i Malmö. Boken innehåller utöver en mängd goda exempel även en “verktygslåda” och en mängd länkar till vidare handling.

Boken kom ut för första gången i april 2008. En ny och uppdaterad utgåva publicerades i augusti 2010.

Samarbetspartners

Malmö stad, Malmö Högskola

Beslut

Styrgruppen för RCE Skåne beviljade RCE-status till Inspirationsboken 2008.