Globalt lärande

Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling (forskningsprojekt)

Samarbetspartners

Gymnasieskolan Spyken i Lund, Malmö Högskola (avd. LUT-NMS via samarbete i GRESD forskarskola vid Uppsala Universitet)

Beslut

Styrgruppen för RCE Skåne beviljade RCE-status till projektet Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling 2010.