Organisation

 • Rullande ordförandeskap/värdskap
 • varje organisation utser personer att representera medlemsorganisationen vid möten
 • Medlemskapet i styrgruppen utökas inte. En utökning innebär istället deltagande i nätverket
 • Styrgruppen beslutar om:
  – Vision
  – Mål
  – Teman
  – Uppdrag

Arbetsutskott

 • Ett arbetsutskott förbereder ärenden till styrgruppen
 • Möten vid behov