Nätverk

  • Representanter från RCE Skånes medlemsorganisationer
  • Inkluderande nätverk

Nätverksträffar

  • RCE Skånes nätverksträffar ska ha lärande i fokus
  • Nätverksträffarna ska utarbetas efter teman som styrgruppen har beslutat om
    – frukostmöten, mingel, open space etc
  • Varje organisation ansvarar var för sig, men i samråd med styrgruppen