Bakgrund

FN:s generalförsamling har förklarat perioden 2005 – 2014 till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling. UNESCO fick i uppgift att leda arbetet under dekaden. För att stödja och utveckla utbildningsdekaden har United Nations University Institute of Advanced Studies (UNU-IAS) lanserat ett koncept med Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development (RCE).

Malmö stad, Region Skåne, Malmö högskola, Lunds universitet och Lunds kommun ansökte tillsammans om att få bli en del av FN-nätverket.

Under 2006, arbetade en arbetsgrupp för RCE Skane med representanter från Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet, Malmö stad och Malmö högskola med sikte mot en regional status som RCE för Skåne. Arbetsgruppen sammanställde en Baseline Study som grund för ansökan om RCE. Skåne utsågs till RCE för lärande för hållbar utveckling av FN-universitetet UNU-IAS i Yokohama 2006. För närvarande (2019) finns det 168 stycken erkända RCE i hela världen.