RCE Skåne

Vision för RCE Skåne

“RCE Skåne är ett nätverk för lärande som bidrar till att vi i Skåne gör medvetna val för en lokal och global hållbar utveckling.”

Hur arbetar RCE Skåne?

Nätverket RCE Skåne bidrar till lärande för hållbar utveckling genom att aktivt verka för:

  • utbyte av idéer, kunskap, idéer, erfarenhet
  • samverkan mellan offentlig förvaltning, lärosäten och näringsliv
  • forskning och utveckling

RCE Skåne i världen

Skåne utsågs till RCE för lärande för hållbar utveckling av FN-universitetet UNU-IAS i Yokohama 2006. För närvarande (2017) finns det 154 st RCE i hela världen.