Kontakt

Hållbar Utveckling Skåne
Helena Thelander, helena.thelander@hutskane.se

 

Lunds universitet
Claes Nilén, claes.nilen@bygg.lu.se

 

Malmö Universitet
Cecilia Christersson, cecilia.christersson@mau.se

 

Malmö stad
Politisk representant: Arwin Sohrabi, arwin.sohrabi@malmo.se
Ersättare: Helena Grahn, helena.grahn@malmo.se
Tjänsteperson: Monika Månsson, monika.mansson@malmo.se

 

Webbkontakt, för synpunkter och förslag
Monika Månsson

 

Internationella kontakter
Cecilia Christersson