Workshop för hållbara inköpsprocesser – upphandlingsspelet Procura

Procura är ett samarbetsspel som är utvecklat för att öka medvetenheten om hållbara inköpsprocesser. Spelet kan spelas i en kommun eller organisation med deltagare från olika förvaltningar/avdelningar. Alla bidrar då med sina erfarenheter kring inköp: miljö samordnare, projektledare, ekonomer, jurister, kvalitetsutvecklare, fackexperter med flera. Spelet kan också spelas av studenter eller andra utan egen erfarenhet kring upphandling för att skapa förståelse för själva processen kring inköp.

Procura spelas i små grupper som gemensamt söker lösningarna på spelets utmaningar. Det finns ingen given “rätt väg” – spelet är designat för att skapa utrymme för diskussioner utifrån egna erfarenheter och idéer.

Spela Procura!
En spelomgång tar cirka 1,5–2 timmar med diskussioner. Den går att kombinera med längre eller kortare presentationer av något aktuellt tema kring inköp. Upp till 25 personer kan spela samtidigt. Vi kommer gärna ut till er kommun eller organisation och leder spelet på plats.

Ladda ner vårt produktblad!