Sök våra stipendier

Föreningen delar sedan 2010 ut stipendium för lärande för hållbar utveckling.

Stipendiater 2019

Tack till Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Stipendierna går till fem projekt som på något sätt anknyter till Agenda 2030 och Barnkonventionen.
Ängslyckans förskola i Helsingborg får stöd till ett odlingsprojekt som ska skapa intresse för växter hos förskolebarnen genom att låta dem ta hand om planteringarna. Maria Montessoriskolan i Lund får pengar för att lära sig mer om ekosystem, med särskilt fokus på bin och hur man bevarar deras livsmiljöer. Susanne Roosen-Runge får pengar till läsprojektet Book bridge i Lund där frivilliga läsfaddrar varje vecka ska läsa böcker för barn med olika etnisk bakgrund. Marietorps naturskola i Ystad får pengar för att skapa ett kreativt stadsplaneringsspel som handlar om att bygga ut den fiktiva staden Klimatköping med utgångspunkt i de globala målen och Barnkonventionen. Slutligen får Laurina Bergqvist, lärare i Hässleholm och Lund, pengar till ett projekt med små handskrivna vikböcker som ska väcka intresse för de globala målen.

Stipendiater 2018

Tack till Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Erica Ek på Serviceförvaltningen i Eslövs kommun som vill skapa en gemensam utbildning och workshop som ska ta fram visuella hjälpmedel som bidrar till att göra matsalen till en plats för lärande kring mat och hållbarhet.
Maria Glawe på Söderslättsgymnasiet, Gitte Svärd på Klagstorps skola och Eva Chelbat på Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun för ett projekt där barn och unga blir medskapare i undervisningen som “unga kockar” och ”unga reportrar” med hållbar konsumtion och produktion som mål.
Pia Gustafsson och Linda Müller på Genarps skola där elever och personal under läsåret ska tänka ut förändringar de själva kan göra i sin vardag för en mer hållbar livsstil och spela in varsin egen kortfilm där de visar vad de gjort. Stipendiet ska användas till att sammanställa kortfilmerna till en längre film som kan visas för fler.
Agneta Nord på Barn- och ungdomsförvaltningen i Hässleholms kommun som vill skapa ett naturgym på Lillgårdens förskola i Sösdala. Naturgymmet ska ge barnen fler möjligheter till rörelse utomhus och pedagogik med hjälp av naturens egna material.
Karolin Johansson som jobbar med skolorna i Skurups kommun och som vill starta en gemensam resursbank med material för utomhuspedagogik som kan användas av alla kommunens skolor.

Stipendiater 2017

Tack till Region Skåne, Sparbanken Syd och Sysav som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Hållbarhetsrådet på Olympiaskolan i Helsingborg som vill göra cafeterians utbud hälsovänligare, miljövänligare och grönare, men också utbilda köparna  av varorna till att välja mer hälsosamma och klimatsmarta val.
Klass 4 på Emiliaskolan i Höör som vill göra skolans regnvattendamm till en undervisningsplats genom att plantera växter och sätta en grind i staketet runt dammen.
Klass 1 a på Väskolan som vill skriva och sjunga en egen sång om att vi måste vara rädda om våra vatten. Sången ska spelas in i en studio för att kunna spridas
Naturprogrammet på Johannes Hedberggymnasiet som vill bjuda in en industridesigner och köpa material till modellbygge inom biomimicry.

Stipendiater 2016

Tack till Region Skåne och Sparbanken Syd som bidragit med 5.000 kr vardera till stipendierna!

Kristina Rowett, lärare grundsärskolan åk 2–9, Simrishamn
Kristinas klass använde pengarna till att åka ut med båt och se mer av det som Marint Centrum har gjort och även åka in till SYSAV i Malmö för att bättre förstå vad som händer med avfallet.
Gertrud Söderdahl, lärare årskurs 4, Lerbergsskolan i Höganäs
Gertruds klass vill få människor att minska plastanvändningen genom att göra dem uppmärksamma på de stora problem plasten för med sig när den hamnar i natur och hav. Eleverna har bland annat gjort en informationsfilm. Pengarna användes till ett besök på ”Sjätte kontinenten” på Teater Sagohuset i Lund.
Nermina Jaganjac, lärare årskurs 7, Pilbäckskolan i Malmö
Nerminas klass producerade ett studiematerial som innehåller viktiga kunskaper och intressanta diskussionsfrågor om Öresund och hållbar utveckling och hur alla kan påverka denna utveckling. Med detta material planerar de att agera som unga ambassadörer för hållbar utveckling och göra föreläsningar på andra skolor.

Stipendiater 2015

Tack Sparbanken Syd som bidragit med 5.000 kr till stipendierna!

2015: Emily Thornton och Stina Gustafsson, Sir Ellen
”Skillshare, bygger på ett klassiskt studiecirkelsupplägg, men istället för att betala en kursavgift för en hel termin, betalar man genom att hålla en egen föreläsning! Man deltar kostnadsfritt i de work­-shops man själv tycker är intressanta. Skillshare ska vara en positiv kraft som bidrar till social samvaro över socioekonomiska och etniska gränser, som främjar en ekologisk livssyn och som öppnar upp för ett nytt ekonomiskt system – kollaborativ konsumtion.”
2015: Monica Lundgren, Föreningen Selma i Landskrona
Många av våra nyanlända känner igen och handlar produkter från sina hemländer. Projektet ska organisera möten med grupper av människor med olika bakgrund (svenska /invandrade personer) som lär sig om närproducerade livsmedel, om hållbarhet och ekologisk odling. Människor med olika bakgrund träffas under lättsamma former, och lagar viss mat tillsammans.
2015: Emelie Ljungberg, Hjärups bibliotek
LibLab är workshops för barn (7–15 år), som under hösten genomförts varannan tisdag på Hjärups bibliotek. Det är en motkultur mot resursslöseri och överflödssamhälle. Ambitionen är att lära barn och unga att laga, fixa och tillverka endast det som behövs. Flera liknande verksamheter pågår i regionen och stipendiet ska användas för att starta ett idé- och materialbibliotek och hitta system för att dela detta mellan olika makerspace och remake-verkstäder i Skåne.

2014: Möllebackens förskola
Möllebackens förskola vill testa konceptet Måltidspedagogik – lärandet om och med mat och måltider. Genom att arbeta med läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och miljö får kockar och pedagoger inspiration och kunskap om hur man kan öka barns intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt!

Möllebackens förskola ska låta x antal barn arbeta med temat hav och uppleva fiskens väg från levande fisk till maträtt. De kommer besöka både havet och fiskehoddorna. Vid hoddorna får barnen titta/luka på fisken, prata med fiskare och även se hur hen filear en fisk. Därefter cyklar vi tillbaka till förskolan och lagar riskpinnar med barnen till hela avdelningen.

Möllebackens Förskola till hör Malmö Stad och har en policy för hållbar utveckling och mat. Menyerna planeras efter säsong och S.M.A.R.T-metoden som i stort innebär ett ökat intag av grönt samt medvetna inköp utifrån transport och ekologi.

2013: Stina Billing
Stina är slöjdlärare och arbetar på Freinetskolan i Lund. Våren 2014 genomförde hon slöjdträffar med fokus på återbruk för både skolans elever och personal. Återbruk sparar resurser, både ekonomiska och ekologiska, och på slöjdträffarna lär sig deltagarna tillsammans över åldersgränser och yrkespositioner. Inspirationen kommer från gamla tiders syjuntor, dagens handarbetscaféer och Slöjdklubben som är Hemslöjdens barn- och ungdomsverksamhet.

2012: Mottagningsskolan Mosaik
Skolan vill ge eleverna möjlighet att med kamera och video bygga en berättelse med eget material. Det ska bli en vandringsutställning som ska ge många en möjlighet att se och reflektera över olika berättelser av nyanlända för att skapa insikt och förståelse.

2011: Malin Dicksson på Campeon Frigymnasium i Helsingborg
Detta år gick stipendiet till Malin Dicksson på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.
Projekt hållbar utveckling – tema samhällskunskap svenska
Under nov-jan kommer vi arbeta med hållbar utveckling och belysa dess olika dimensioner. Efter att vi lyft in begreppet i undervisningen vill vi att eleverna gör något praktiskt som dessutom kan integreras i andra ämnen

Uppgiftens syfte:
Eleverna ska förstå begreppet hållbar utveckling och genom olika kommunikativa förmågor och medel kunna förmedla och applicera sina kunskaper i samhället.

Uppgiftens mål:
– Eleverna ska utveckla sina kunskaper inom hållbar utveckling.
– Eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga genom att använda sig av väl anpassad kommunikationsteknik samt olika redovisningsformer.
– Eleverna ska kunna reflektera och dra slutsatser utifrån ett rättviseperspektiv.

Uppgiften
Elevernas uppdrag är att informera olika samhällsmedborgare i Helsingborg om hållbar utveckling. De ska kunna förmedla begreppets betydelse och ge lösningar på hur samhällsmedborgare kan jobba för att den globala utvecklingen ska vara hållbar inom den ekonomiska-, sociala- och framförallt miljömässiga dimensionen. Det är ett grupparbete med ca 5 elever/grupp. Uppdraget består i att informera och hitta olika lösningar för olika samhällsgrupper om hållbar utveckling. Exempelvis kan en grupp besöka ett äldreboende, en annan ett dagis, en tredje hitta en lösning för kommunen, en fjärde ett torg, en femte på biblioteket osv. Fokus kommer ligga i hur just varje målgrupp kan arbeta med att nå en hållbar utveckling.

Eleverna ska efter sina besök skriva reportage eller rapport kring besöken. För att motivera sina åhörare kan våra elever behöva olika former av rekvisita, material eller marknadsföring. Då temat är hållbar utveckling anser jag att dessa utgifter bör vara låga. Marknadsföringsbiten kan till viss del skötas via sociala medier men då detta inte är ett uttrycksmedel för alla målgrupper kan det vara aktuellt med marknadsföring via foldrar osv.

V 48 – Hållbara utvecklingens tre dimensioner, demografi
V 49 – Utvecklingsländer, fattigdom och resurser
V 50 – Miljö ur ett globalt perspektiv
V 2 – Hållbar utveckling lokalt, miljöverkstad, gruppindelning, starta idéskissande.
V3 – Projektplaner klara omega tis och alfa ons, presentation öppet hus.
V4-5 Arbete + presentationer med vald grupp/företag m.m. Inlämning skrivuppgift.

2010: Tilda Dahlskog och Sanna Krüger Persson
Tilda och Sanna som gjorde en jämförande studie mellan ett eget tillverkat klädesplagg och konventionell tillverkning. Arbetet resulterade i fotoutställningen Det svarta Fåret, som visades på Dunkers Kulturhus.

Pressmeddelande