RådRum

 

logotyprund

RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning. Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt – alltså förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har. Verksamheten är öppen för alla.

Många av frivilligrådgivarna är personer som kommit nya till Sverige, andra har bott i landet i hela livet. Alla frivilligrådgivare går en obligatorisk utbildning som ger grundläggande kunskap om det svenska samhället samt övning i samtalsteknik, bemötande och rutiner.

RådRum respekterar alla människors lika rätt och värde och arbetar för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter. Bakom RådRum står Hållbar Utveckling Skåne, Individuell Människohjälp, Bildningsförbundet Sensus, Malmö Stad och Region Skåne. RådRum inspireras av Citizens Advice Bureau i Storbritannien som har en lång och gedigen erfarenhet av samhällsrådgivning genom utbildade frivilligrådgivare.

Så här sammanfattar vi nyttan med och effekterna av RådRum:

  • Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.
  • Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.
  • Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefullanätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang

För rådgivarna själva innebär det frivilliga engagemanget möjlighet till språkträning, ökad kulturförståelse, personlig utveckling och fördjupade kunskaper om det samhälle de är en del av. Det medför också en tillfredsställelse över att aktivt kunna bidra till ett socialt mer hållbart samhälle med den expertis, språkkunskaper och sociala förmågor de besitter.

Verksamheten finns till hösten 2019 i Bromölla, Eslöv, Lund, Malmö och Simrishamn.

Under sommaren 2019 så övergick verksamheten från Hållbar Utveckling Skåne till IM-Individuell Människohjälp som framåt kommer driva och utveckla RådRum.

Läs mer i dessa rapporter om RådRum:
Från vanmakt till egenmakt – RådRum och det hållbara samhället– Rapport verksamheten åren 2014-2019
RådRum – Rum för råd och egenmakt – Följeforskaren Jens Sjölanders slutrapport

Mer information finns på RådRums hemsida och Facebooksida.
RådRum hemsida
RådRum Facebook

eu-ami-fond_arial

RådRum finansieras idag huvudsakligen genom EU-medel från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) men också med stöd från kommun, länsstyrelsens §37a-medel, FINSAM-förbund och statliga medel.

I Rosengård i Malmö drivs ett lokalt resurscenter tillsammans med Rosengårds Folkets Hus. Det  lokala resurscentret innefattar, RådRum och den öppna rådgivningen, temakvällar och en studiecirkel om demokrati och politik i Sverige. Denna satsning startade hösten 2016 och finansieras av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara