Översta steget

Hållbar Utveckling Skåne driver den andra omgången av Översta steget för perioden 2019–2020, i syfte att bidra till det globala Agenda 2030-målet för Hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall förbättrar verksamheten och minskar samtidigt miljöpåverkan. Kostnader minskar och kvaliteten och arbetsmiljön i verksamheten kan förbättras.

Hållbar Utveckling Skåne drev framgångsrikt Översta steget i fyra kommunala verksamheter 2017–2018. I den här omgången välkomnar vi även andra typer av organisationer att delta då metoden kan användas på vilken typ av verksamhet som helst. Många företag arbetar på liknande sätt för att uppnå hållbarhetsmål och stärka sin konkurrenskraft.

Denna omgång av Översta steget är delfinansierad av Naturvårdsverket för offentliga verksamheter som arbetar med att minska spridning av plast. Ta del av inbjudan i nedanstående länk. Om ni har frågor och funderingar, kontakta projektledaren Maria Larsson, 070-297 31 55, e-post maria.larsson(at)miljodialog.se

Ansök om deltagande senast 15 augusti!

Ladda ner inbjudan Översta steget

 

Kandidatexamen om Översta steget

Under våren 2017 har Linn Bendahl och Elin Karlsson som läst Miljövetenskap på Malmö högskola skrivit en kandidatexamen där de undersökt anledningarna till varför kommuner väljer att delta eller avstå i projekt som Översta steget.

Ladda ner uppsatsen här

 

Resurseffektivitet genom förebyggande av avfall

Under 2017-2018 pågick första omgången av projektet Översta steget med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall leder genom minskad resursförbrukning till minskad miljöpåverkan, sparade pengar och i vissa fall även bättre arbetsmiljö för de anställda och högre kvalitet på kommunens tjänster. Fyra skånska kommuner deltog i projektet.

I projektet används en metod som tagits fram och testats av Avfall Sverige med goda resultat. En skola i Helsingborg minskade sitt matsvinn med 50 procent och ett äldreboende i Hässleholm minskade sina kostnader för inköp av blöjor med 25 procent!

Dessa kommuner deltog

Lund, Eslöv, Lomma och Svedala.Läs mer om Översta steget

Finansiering
Kommunerna betalar en deltagaravgift och Hållbar Utveckling Skåne har även beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond till projektet.

Rapport för Översta steget 2017–2018
Här kan du ladda ner rapporten för första omgången av projektet 2017–2018

Kontakt
För mer information och för att anmäla sitt intresse för Översta steget välkommen att kontakta Maria Larsson på maria.larsson@miljodialog.se eller 070-297 31 55.