Översta steget

Hållbar Utveckling Skåne driver den andra omgången av Översta steget för perioden 2019–2020, i syfte att bidra till det globala Agenda 2030-målet för Hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall förbättrar verksamheten och minskar samtidigt miljöpåverkan. Kostnader minskar och kvaliteten och arbetsmiljön i verksamheten kan förbättras. Deltar gör Bjuvs kommun med NSR, Lunds kommun med Lunds Renhållningsverk samt Eslövs kommun. Denna omgång av Översta steget är delfinansierad av Naturvårdsverket och har som fokus att minska användningen av plast.

Resurseffektivitet genom förebyggande av avfall 
Under 2017-2018 pågick första omgången av projektet Översta steget i syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Deltog gjorde Lund, Eslöv, Lomma och Svedala. Region Skånes miljövårdsfond delfinansierade projektet. Deltagarna fick själva välja vilken sorts avfall de ville jobba med. Lund, Eslöv och Svedala valde matsvinn, medan Lomma valde avfall i form av datorer och telefoner.

Här kan du ladda ner rapporten för första omgången av projektet 2017–2018

Gå in på hemsidan www.overstasteget.se och läs mer om resultat, framgångsfaktorer med mera!

Kandidatexamen om Översta steget
Under våren 2017 skrev Linn Bendahl och Elin Karlsson som läst Miljövetenskap på Malmö högskola en kandidatexamen där de undersökt anledningarna till varför kommuner väljer att delta i eller avstå från projekt som Översta steget. 
Ladda ner uppsatsen här

Kontakt
För mer information och för att anmäla sitt intresse för Översta steget är du välkommen att kontakta Maria Larsson på maria.larsson@miljodialog.se eller 070-297 31 55.