Översta steget

Ladda ner inbjudan Översta Steget 2

 

Kandidatexamen om Översta steget
Under våren 2017 har Linn Bendahl och Elin Karlsson som läst Miljövetenskap på Malmö högskola skrivit en kandidatexamen där de undersökt anledningarna till varför kommuner väljer att delta eller avstå i projekt som Översta steget.

Ladda ner uppsatsen här

 

Resurseffektivitet genom förebyggande av avfall

Under 2017-2018 pågår projektet Översta steget med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall leder genom minskad resursförbrukning till minskad miljöpåverkan, sparade pengar och i vissa fall även bättre arbetsmiljö för de anställda och högre kvalitet på kommunens tjänster. Minst fyra skånska kommuner kommer att delta i projektet.

I projektet används en metod som tagits fram och testats av Avfall Sverige med goda resultat. En skola i Helsingborg minskade sitt matsvinn med 50 procent och ett äldreboende i Hässleholm minskade sina kostnader för inköp av blöjor med 25 procent!

Dessa kommuner deltar

Lund, Eslöv, Lomma och Svedala deltar i projektet.

Läs mer om Översta steget

Finansiering
Kommunerna betalar en deltagaravgift och Hållbar Utveckling Skåne har även beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond till projektet.

Kontakt
För mer information och för att anmäla sitt intresse för Översta steget välkommen att kontakta Maria Larsson på maria.larsson@miljodialog.se eller 070-297 31 55.