Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne

Under 2019 arbetar Hållbar Utveckling Skåne och Sustainable Business Hub tillsammans med kommunerna Ystad, Trelleborg, Staffanstorp, Malmö och Ängelholm i ett Vinnova-finansierat projekt för att sätta strukturer och ramar för ett långsiktigt skånskt beställarnätverk för innovationsupphandling. Syftet är att bygga ett nätverk för kommuner i Skåne som ska fungera som inspiration och stöd när man bestämmer sig för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att arbeta strukturerat med innovationsupphandling. Nätverket ska fokusera på kompetens inom upphandling av innovationer, strukturer som främjar innovation och genomförande av innovationsupphandlingar inom skilda behovsområden. Under året kommer vi, tillsammans med kommunerna, utforma strukturer och innehåll för nätverket som förväntas ha en färdig form i början av år 2020.

Målet med nätverket är att stimulera kommuner till fler innovationsupphandlingar och på så sätt generera bättre lösningar för olika behov. En bred geografisk spridning gör förhoppningsvis att nätverket fångar upp en stor mängd olika behov som behöver lösas genom innovationer. Nätverket förväntas öka kompetensen kring innovationsupphandling hos kommunerna och medföra att antalet innovationsupphandlingar ökar, vilket gynnar både beställare, leverantörer och kommuninvånare. Genom fler innovationsupphandlingar genereras bättre lösningar på de faktiska behoven och det skapas en större marknad för företagens innovationer.

Vi på Hållbar Utveckling Skåne ser verkligen fram emot att få arbeta med Sustainable Business Hub och de deltagande kommunerna under året!