Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne

Målet med nätverket är att stimulera kommuner till fler innovationsupphandlingar och på så sätt generera bättre lösningar för olika behov. En bred geografisk spridning gör förhoppningsvis att nätverket fångar upp en stor mängd olika behov som behöver lösas genom innovationer. Nätverket förväntas öka kompetensen kring innovationsupphandling hos kommunerna och medföra att antalet innovationsupphandlingar ökar, vilket gynnar både beställare, leverantörer och kommuninvånare. Genom fler innovationsupphandlingar genereras bättre lösningar på de faktiska behoven och det skapas en större marknad för företagens innovationer.

Nätverket startade under 2019 då Hållbar Utveckling Skåne och Sustainable Business Hub tillsammans med kommunerna Ystad, Trelleborg, Staffanstorp, Malmö och Ängelholm i ett Vinnova-finansierat projekt satte strukturer och ramar för ett långsiktigt skånskt beställarnätverk för innovationsupphandling. Syftet var att bygga ett nätverk för kommuner i Skåne som ska fungera som inspiration och stöd när man bestämmer sig för att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att arbeta strukturerat med innovationsupphandling.

Under 2020 så fortsätter nätverket, med kvarvarande kommunerna Ystad, Trelleborg, Staffanstorp och Malmö, under Region Skånes paraply inom deras Handlingsplan för kemikalier 2017–2020. Vi ser det viktigt att inkludera kemikalier i arbetet, då de ofta är en osedd komponent ingående även i nya innovativa lösningar. Under året kommer vi, tillsammans med kommunerna, fortsätta stödja strukturer som främjar innovation och genomförande av innovationsupphandlingar inom skilda behovsområden. Vi genomför nätverksträffar, workshops och seminarier men jobbar också med stöd i framtagandet av underlag till förfrågningsunderlag. Längst har vi kommit i en upphandling där Malmö stad ska fasa ut svart plast i krukor och brätten vid stadens blomsterplanteringar.

Vi på Hållbar Utveckling Skåne hoppas kunna fortsätta arbeta med Sustainable Business Hub och de deltagande kommunerna även under 2021!