Det goda livet: ett projekt för hållbara familjer i en hållbar framtid

Projektet Det Goda Livet har arbetat med att skapa en mer hållbar livsstil på individnivå genom att fokusera på ökat fysiskt och mentalt välmående. Detta individuella förändringsarbete har genomförts med hjälp av experter inom områdena psykologi, ekonomi och mat som har gett projektdeltagarna inspiration, verktyg och rådgivning under fem månaders tid. Projektet har även velat väcka intresse och sprida kunskap om hur hållbar livsstil och välmående hänger samman och vad gemene man kan göra för att bli mer hållbar, klimatsmart och välmående i sin vardag.

Hur har det då gått för deltagarna? Jättebra! Projektet har för samtliga familjer resulterat i mer hållbara beteenden och ökat välmående!

Vill du veta mer? Läs slutrapporten för projektet här: Det Goda Livet slutrapport 2019

Det goda livet är ett samarbete mellan Sparbanken Syd, Länsstyrelsen Skåne, Hållbar Utveckling Skåne och Hörby kommun. Region Skånes miljövårdsfond bidrar med finansiering. Projektet pågår fram till februari 2019.

Projektledare är Lisa Necksten, lisa.necksten@hutskane.se, 076-211 98 07.