Databaserad energistyrning i offentliga byggnader

Projektet Databaserad energistyrning i offentliga byggnader banar väg för en bättre användning av energidata från kommunens byggnader. Målet är att spara energi, få bättre inomhusklimat och att utnyttja byggnaderna bättre – till förmån för medborgarna och klimatet.

Många kommuner arbetar med data för att skapa en översikt och hantera sin energiförbrukning. Ofta används inte datans fulla potential eftersom utmaningarna kopplade till datan är många; tillgång till data saknas, kommunens olika datasystemen pratar inte med varandra och kunskap om datasystemen och nya tekniska lösningar saknas hos vissa viktiga användargrupper på kommunen. Projektet fokuserar därför på fyra initiativ:

  • Arbeta med helhetsfokus när det kommer till drift av byggnader. Underhåll, energieffektivitet och bra inomhusklimat beaktas tillsammans med ekonomi.
  • Etablera databaserade energisystem utifrån kommunernas behov, samt involvera förvaltning, fastighetsadministration, fastighetsansvariga och användare i användningen av lösningarna.
  • Öka kompetensen hos alla som kan vara drivkrafter för energibesparing och bättre användning av byggnaderna.
  • Skapa en möjlighet att övervaka alla kommunens byggnader för att kunna bestämma vilka insatser som är rätt både för den enskilda byggnaden och generellt.