Cleantech TIPP: hållbara lösningar på samhällsutmaningar genom innovativ upphandling

Cleantech TIPP är ett Interreg-projekt med Länsstyrelsen Skåne som svensk koordinerande partner. Projekt har innovation och upphandling som fokus och HUT Skånes roll i detta är att sprida information om de aktiviteter som genomförs till en bredare grupp än de parter som är aktiva i projektet. Projektet är nu i sin uppstartsfas men till hösten kommer vi att publicera mer information om projektet här.

Innovativa lösningar på framtidens utmaningar – begrepp, erfarenheter och vägval

Seminarium om offentligt-privat innovationssamarbete den 17 november 2017-11-20

Föreläsarnas presentationer:

Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl

Karolina Huss, Gate 21

Rikke Bastholm, INNOBA

Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten

Markus Mårtensson, Innovation Skåne

Louise Strand, Region Skåne

Artiklar

Använd miljarderna klokt

Mer information: 

Faktaark

Avtalsmall OPI