Offentligt-Privat Innovations-samarbete: hållbara lösningar genom innovativ upphandling

 

Cleantech TIPP är ett Interreg-projekt med Länsstyrelsen Skåne som svensk koordinerande partner. Projektet har innovation och upphandling som fokus och Hållbar Utveckling Skånes roll i detta är att sprida information om de aktiviteter som genomförs till en bredare grupp än de parter som är aktiva i projektet.

Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerade Hållbar Utveckling Skåne tre seminarier med syfte att höja kunskapen kring metoden Offentligt-Privat Innovationssamarbete.

8 juni 2018
Så lyckas du med innovativa upphandlingar genom ett Offentligt-Privat Innovationssamarbete

Föreläsarnas presentationer
Catharina Piper 8 juni
Stefan Persson 8 juni
Helena Eriksson NSR
Karolina Huss, Gate21

30 november 2017
Innovativa lösningar på framtidens utmaningar – begrepp, erfarenheter och vägval, del 2

Föreläsarnas presentationer
Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl
Rikke Bastholm Innoba

17 november
Innovativa lösningar på framtidens utmaningar – begrepp, erfarenheter och vägval, del 1

Föreläsarnas presentationer:
Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl
Karolina Huss, Gate 21
Rikke Bastholm, INNOBA
Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten
Markus Mårtensson, Innovation Skåne
Louise Strand, Region Skåne

Artiklar
Använd miljarderna klokt
Framtidens avfallshantering i Nordvästskåne

Mer information:
Faktaark
Avtalsmall OPI