Cirkulära Skåne

Cirkulära Skåne

Hållbar Utveckling Skåne driver projektet Cirkulära Skåne i samarbete med IUC Syd.

Målet är att utveckla produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som kan handlas upp av de sex kommuner som ingår i projektet: Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.  Även Region Skåne och Länsstyrelsen är partners i projektet.

De medverkande kommunerna kommer att få kompetensutveckling inom cirkulär ekonomi och stöd för att skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. Vi kommer sedan att samverka med företag som kan ta fram de cirkulära tjänster och produkter som kommunerna har behov av.

Genom workshop med deltagande kommuner under våren 2019 har följande områden tagits fram som intressanta att arbeta vidare med:

  • Delning
  • IT
  • Bygg
  • Arbetsplats
  • Arbetskläder/textiler
  • Mat och förpackningar
  • Fossilfria transporter
  • Profilprodukter
  • Övergripande principer

Vi kommer att arbeta vidare med dessa områden för att undersöka möjligheter och förutsättningar för gå vidare med en cirkulär upphandling.

Projektperiod: 2019-01-01 – 2021-12-31

Vill du veta mer om Cirkulära Skåne? Arbetar du själv med cirkulär upphandling och vill utbyta tankar och idéer?

Kontakta Helena Nilsson helena.nilsson@hutskane.se 079 348 65 29

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen, kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

Cirkulära Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp