Cirkulära Skåne

Hållbar Utveckling Skåne har en ny hemsida! Du hittar nu all information om Cirkulära Skåne på den här sidan istället!Hållbar Utveckling Skåne driver projektet Cirkulära Skåne i samarbete med IUC Syd.

Projektens mål är att främja cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling. I projektet ingår Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö kommun.  Även Region Skåne och Länsstyrelsen är partners i projektet.

Målet är även att ta fram underlag för kunskapsspridning internt och externt på kommunerna. Detta för att uppmuntra till och främja cirkulär upphandling och cirkulära inköp hos kommunerna och dess medarbetare. Genom samverkan med företag utvecklar vi också cirkulära produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som kan handlas upp av de sex kommuner som ingår i projektet.

Projektperioden sträcker sig från 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektet arbetar i olika arbetsgrupper som togs fram i en workshop med deltagande kommuner under våren 2019. Arbetsgrupperna är:

  • Delning
  • IT
  • Bygg
  • Arbetskläder/textiler
  • Mat och förpackningar
  • Fossilfria transporter
  • Profilprodukter
  • Övergripande principer
  • Kemikalier

Arbetet i grupperna består av att undersöka möjligheter och förutsättningar för att gå vidare med en cirkulär upphandling inom de olika områdena. Det handlar bland annat om att göra nulägesanalyser i kommunerna och behovs- och marknadsanalyser för framtida arbete. Genom att dela erfarenheter kommuner och andra aktörer emellan tar grupperna fram verktyg och strategier för att upphandla cirkulärt inom dessa områden.

I nuläget kartlägger grupperna läget i kommunerna inom de olika arbetsområdena, genom att definiera hinder och möjligheter kring cirkulär upphandling. Grupperna har även tagit del av externa aktörers arbete för att få nya idéer och inspel i hur kommunerna kan arbeta med cirkulära upphandlingar, nu och i framtiden. Gruppen för arbetskläder och textilier hade i februari besök av Berendsens hållbarhetschef där cirkulationstvätt, olika textiliers hållbarhet och funktionsupphandling diskuterades. Arbetsgruppen för mat och förpackningar bjöd även in till en föreläsning om plast med Stena Recycling där produktdesign, materialval och återvinning bland annat diskuterades. Arbetsgruppen för profilprodukter kommer genomföra en designworkshop till hösten för att ta fram en cirkulär profilprodukt till kommunerna.

Vill du veta mer om Cirkulära Skåne? Arbetar du själv med cirkulär upphandling och vill utbyta tankar och idéer? Kontakta Helena Nilsson helena.nilsson@hutskane.se 079 348 65 29

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen, kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

Webbinarium, Cirkulär ekonomi i upphandling, 1 september 2020

Workshop Bättre och skarpare krav på hållbara transporter, 8 juni 2020

Presentationer:

Miljökrav på transporter i upphandlingar, Per Erik Österlund, Stockholms stad

Hållbar upphandling- krav på fossilfria drivmedel, Kristina Fägerskiöld, Helsingborgs stad

Livsmedelstransporter Malmö stad, Lisa Pedersen och Sophie Nilsson, Malmö stad

Workshop Minska miljöpåverkan från arbetskläder- Ställ smarta och skarpa krav i upphandling, 25 maj 2020

Presentationer:

Inledning och textilbranschens påverkan på människor och miljö, Helena Nilsson, HUT Skåne

Cirkulär ekonomi och cirkulär upphandling, Mats Larsson, IUCSYD

Hur påverka genom offentlig upphandling? Bo Nilsson, Malmö stad

Malmö stads upphandlingar av arbetskläder, Eva Henrikz, Malmö stad

Upphandling av arbetskläder- goda exempel.Lisa Pedersen

Upphandlingsstrategi för mer hållbara arbetskläder. Anja Björnberg Ekstrand, Region Skåne

Marknadsanalys och slutsatser. Elina Persson, Helsingborgs stad

Konferens 15e januari 2020

Den 15e januari 2020 anordnade Cirkulära Skåne tillsammans med Circular PP ett seminarium där du som offentlig aktör som arbetar med upphandling gavs handfasta tips om hur du kan genomföra upphandlingar med cirkulära aspekter i din verksamhet. Seminariet webbsändes, du hittar mer information här, och inspelningen längre ner på sidan.

I Cirkulära Skåne arbetar kommunerna Eslöv, Höör, Malmö, Helsingborg, Ystad och Trelleborg tillsammans under 2019- 2021 för att upphandla cirkulära produkter och tjänster i samarbete med företag.

Under seminariet får du höra Emma Börjesson från Malmö Stad som berättar om Malmö Stads upphandling av återbrukade möbler som Malmö stad genomförde under 2019.

Josefine Sallén och Mats Williander från Ri:se berättar om projektet Proceed’s guide för cirkulär offentlig upphandling, och du får ta del av konkreta verktyg för genomförande och höra om nyckelfaktorerna för en lyckad cirkulär offentlig upphandling.

Andreas Anderholm Pedersenson som är handläggare vid kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi berätta om delegationens uppdrag: att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi samt om de offentliga upphandlingarnas roll i omställningen.

Övriga aktiviteter inom projektet:

Sammanställning av utvecklingsgruppernas arbete, mars 2020

Sammanställning av utvecklingsgruppernas arbete hösten 2019

Workshop 1 2019

Cirkulära Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp