Tobacco Endgame – find your reason to stop smoking

MILJÖ
Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i världen hotar allvarligt jordens möjligheter till en hållbar utveckling. Världshälsoorganisationen WHO och FN:s globala mål för hållbar utveckling lyfter fram att ett arbete mot tobak är nödvändigt för att nå de globala målen. Det gäller alla mål, men syns kanske tydligast när det gäller mål 3, ”God hälsa och välbefinnande”.

EKONOMI
Tobaksanvändning kostar samhället enormt mycket pengar genom att sjukvården får ökade kostnader för hälso- och sjukvård och det förvärrar fattigdomen, eftersom de fattigaste människorna spenderar mindre på livsnödvändiga saker som mat, utbildning och hälsovård och istället köper cigaretter.

HÄLSA
Mer än 7 miljoner människor dör av rökning varje år, en siffra som förväntas växa till mer än 8 miljoner år 2030 om inte ökade åtgärder sätts in mot rökning.

En rättvis värld
I Malawi producerade 2008 varje hektar land, 1 ton råtobak. Ett hektar land för potatisodling producerade samma år 14,6 ton potatis. Många andra grödor och kombinationer av grödor, ger bättre möjligheter till att försörja sig för jordbrukarna än tobak, men många tobaksodlare fastnar i kontrakt med stora bolag som är svåra att dra sig ur.

Bilderna är klickbara. När du klickar på bilderna får du upp en pdf med mer information. Du får du gärna skriva ut och använda dem.