Tema Klimat

Wading Cat

Hållbar Utveckling Skåne har precis avslutat arbetet med tre temagrupper vars primära syfte var att ge input till Region Skånes klimatberedning. Klimatberedningen hade under 2008 ett flertal dialoggrupper och vår uppgift var att samordna tre grupper som inte hade någon självklar ägare.

Grupperna var:

* Ungdomar – Drömmarnas Hus och deras projekt GuldValet har kontaktats för samverkan
* Konsumtion och Livsstil
* Arter och ekosystem

För mer information om projektet:

kontakta Helena Thelander, telefon: 0708-93 11 03,
e-post: helena.thelander@hutskane.nu