SYNAPS Öresund

Region Skåne drev pilotprojektet SYNAPS Öresund under första halvåret 2007.

Stickande händer

SYNAPS står för Systemanalytiskt processverktyg för sektorsintegrering.

Hållbar Utveckling Skåne, COGITA och Business Relations Consulting bidrog med processtöd i arbetet med SYNAPS.

SYNAPS är ett verktyg som gör det möjligt för användaren att integrera olika politikområden med varandra, så att avvägningar kan göras mellan olika samhällsfrågor för att främja en hållbar utveckling. Verktyget hjälper användaren att visa på synergieffekter och målkonflikter mellan olika aspekter av hållbar utveckling – ekonomi, miljö och sociala frågor. Genom ett strukturerat arbete kan synergieffekterna sedan förstärkas och målkonflikterna mildras.

I pilotprojektet deltar fyra kommuner: Malmö stad, Trelleborgs kommun, Kristianstad kommun och Fredensborgs kommune.

Pilotprojektet, som finansieras av Interreg IIIB, avslutades i juni 2007.

Lena Eriksson, HUT Skåne
Projektledare Charlotte Book, Region Skåne
Projektsamordnare Andreas Ulfsax, Region Skåne