Små företag och hållbar utveckling

HUT Skåne har tillsammans med Damanco genomfört en förstudie med inriktning på små företag och deras miljö- och hållbarhetsarbete. Förstudien bygger på ett antal intervjuer och möten med frisörer och intresseorganisationer.

Resultatet visar att det finns ett behov att arbeta mer med frågorna och att uppmärksamma både frisörer och kunder på de kemikalier som ingår i de flesta hårvårdsprodukter. Hösten 2011 fortsätter arbetet och vi söker intresserade frisörer i Malmötrakten som vill vara med och tillsammans med oss utveckla ett verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågor i småföretag.

Filer och länkar:
» Förstudie – små företag och hållbar utveckling