Öresund 21

Öresund 21 pågick mellan oktober 2004 och juni 2007.

Sunset Öresund

En uppsättning verktyg användes i projektet och dessa har sammanställts i Öresund 21 – Verktyg för det lokala Agenda 21-arbetet. Verktygen rör områdena projekt- och processledning, kommunikation samt miljöledning. Projektet Öresund 21 syftade till att stimulera Agenda 21-arbetet i Öresundsregionen. Här deltog sex skånska och sju danska kommuner. HUT Skåne och stiftelsen Cogita i Danmark delade på projektledarrollen.

I projektet utvecklade vi bland annat handböcker för hur man kan integrera agenda 21 och miljömål i kommunernas beslutsprocesser och hur man kan göra detsamma i kommunernas driftsprocesser. Ett flertal kommuner fokuserade även på externt informationsarbete. I projektet ingick årliga revisioner av kommunernas hållbarhetsarbete. Öresund 21 finansierades av Interreg IIIA och pågick till juni 2007.

Projektledare: Petra König

De skånska kommunerna som deltog i Öresund 21 var: Bromölla, Eslöv, Staffanstorp, Svalöv, Trelleborg samt Ängelholm. Deras danska samarbetspartners utgörs av Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rødovre.