MILOU – Offentlig upphandling för hållbar utveckling

MILOU

MILOU är ett EU-finansierat projekt om miljö anpassad offentlig upphandling. Projektet drivs av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Sustainable Business Hub och Energikontoret Skåne. MILOU ingår i ett större projekt som heter Svensk Modell för Ren Tillväxt, vars syfte är att stärka skånska miljöteknikföretags konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden.

Målgrupp och syfte

Målgrupp är företag med fokus på miljöanpassade och energieffektiva produkter och lösningar samt skånska kommuner. De kommuner som deltar i MILOU är Helsingborg, Höör, Klippan, Lomma, Lund, Malmö, Trelleborg, Vellinge och Ängelholm. Syftet med projektet är att stärka näringslivet inom miljöteknik genom en ökad offentlig efterfrågan på miljöanpassade och energieffektiva produkter. MILOU erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom miljöanpassad offentlig upphandling för både företag och kommuner. MILOU startade i oktober 2006.

Se projektets hemsida www.milou.hutskane.nu för mer information. 

Kontakt: info@hutskane.se

Filer och länkar:
» Guide – minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

Milou leds av:
HUT Skåne

i samverkan med:
Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

finansiärer:
EU regionala utvecklingsfonden
Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun