Miljökarta Skåne

HUT Skåne har fått medel från Miljövårdsfonden för att göra en guide till intressanta projekt inom hållbart samhällsbyggande i Skåne. Guiden kommer att publiceras på Internet och ett urval av projekten kommer även att publiceras i tryckt form. Projektet startade hösten 2005 och avslutades våren 2008.

De områden som visas i guiden är:

* Den byggda miljön
* Förnybar energiproduktion
* Trafik
* Biologisk mångfald
* Miljökunskaps- och informationscentra
* Brukarmedverkan i planeringsprocesser

Projektledare var Tor Fossum, Malmö stad

Matilda Nilsson, HUT Skåne, arbetade med området Biologisk mångfald.

Den tryckta versionen av guiden finns att beställa. Kontakta föreningen på info@hutskane.se