Gruppträffar

Vi har 6 gruppträffar under året när vi har olika teman, följer upp vårt arbete och delar med oss av tips och idéer till varandra. Dessa träffar kommer främst att ske på vardagskvällar (ca 2 timmar) och vi förutsätter att det vid varje träff finns någon som deltar från varje hushåll. Vi hoppas att gruppträffarna blir tillfällen att utbyta erfarenheter, få information, uppmuntran och tips av andra deltagare i projektet.

  • Gruppträff 1: Introduktion
  • Gruppträff 2: Transporter (och Mat)
  • Gruppträff 3: Mat
  • Gruppträff 4: Konsumtion och avfall
  • Gruppträff 5: Jul/Konsumtion
  • Gruppträff 6: Avslut

Till  gruppträffarna ska ni ha genomfört någon utmaning som samordnarna förser er med. Hör av dig till din samordnare för att få mer information om vilka utmaningar som finns att välja på till de olika träffarna.

Kontaktuppgifter till gruppernas respektive samordnare finns under fliken Kontakt.