KlimatVardag2012

KlimatVardag2012 avslutades lördagen den 9 mars 2013.

 

Programmet laddar du ner här: Avslutning9mars

 

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

I projektet KlimatVardag får skånska hushåll tips och stöd för att leva mer klimatsmart i sin vardag. Deltagarna erbjuds under ett års tid kunskap och konkret vägledning genom föreläsningar, grupp samtal och möten med bland andra energirådgivare. Utifrån egna intressen och förutsättningar väljer hushållen åtgärdsområden de vill fokusera på inom till exempel energibesparing, avfall, transporter eller livsmedel.

Syftet med KlimatVardag är att visa deltagarna hur de med enkla medel kan minska sina koldioxidutsläpp och därmed leva mer miljövänligt samt att visa upp hushållen som goda exempel för andra – kollegor, bekanta, grannar, allmänhet. Projektet visar på detta sätt att det finns flera olika sätt att agera på och att det finns stora möjligheter att själv bestämma hur man vill utforma sin klimatvänliga vardag. Eftersom deltagande hushåll har olika sammansättning och kommer från skilda yrken och orter når information om KlimatVardag invånare i hela Skåne.

Målet med KlimatVardag är att öka kunskapen om hur vår livsstil påverkar klimatet och vad vi kan göra för att minska denna påverkan. Hela hushåll, både vuxna och barn deltar vilket gör att projektet lever i deltagarnas vardag och det finns en stor potential för förändringar.

Under KlimatVardag 2012 kommer hushåll från hela Skåne att delta. Projektet pågår mellan april 2012-mars 2013.

Gruppträffar
Vi kommer att ha cirka 6 gruppträffar under året när vi har olika teman, följer upp vårt arbete och delar med oss av tips och idéer till varandra. Dessa träffar kommer främst att ske på vardagskvällar (2 timmar) och vi förutsätter att det vid varje träff finns någon som deltar från varje hushåll. Vi hoppas att gruppträffarna ska bli trevliga träffar där ni både får information och uppmuntran och stöd och tips av varandra i arbetet. Givetvis får ni gärna komma med förslag på aktiviteter.

Storföreläsningar
Under projektet arrangeras tre storföreläsningar med olika teman. Dessa är till för att fördjupa kunskapen om klimatet ur ett Skåne-perspektiv och flera forskare och experter bjuds in för att tala. Storföreläsningarna hålls på olika orter i Skåne.

Övriga aktiviteter
Förutom gruppträffarna och storföreläsningarna arrangeras i projektet andra aktiviteter exempelvis studiebesök, personlig rådgivning och erbjudanden som ni frivilligt kan delta i.

KlimatVardag i tidningen
Media har redan börjat intressera sig för projektet. Vi tycker att detta är mycket bra. Vårt syfte med KlimatVardag är ju förutom att deltagande hushåll ska få hjälp och stöd till en mer klimatsmart vardag även att denna kunskap ska spridas – via er deltagare till kollegor, grannar och vänner; via media, hemsidor och interntidningar till andra hushåll i Skåne som förhoppningsvis blir inspirerade att själva sätta igång!

Tidigare projekt
KlimatVardag, som genomfördes första gången 2010–2011 i samverkan med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, blev ett mycket uppskattat projekt både hos deltagarna och de finansierande kommunerna. De vuxna projektdeltagarna minskade sina koldioxidutsläpp med 1 ton per person. Mediabevakningen var massiv med över 100 publicerade artiklar, radio- och tv-inslag och rapporteringen fortlöper trots att projektet avslutades i början av året. Andra projekt som liknar KlimatVardag har genomförts på flera olika platser i Sverige.

Kontakt
Helena Thelander, projektledare: helena.thelander@hutskane.se