Klimatforum Skåne

Klimatforum Skåne drevs under 2004 och fram till januari 2005 som ett delprojekt under det nationella nätverket Klimatkommunerna.

Projektet fokuserade på att hjälpa de skånska kommunerna att ta fram klimatstrategier, vilket är ett krav för de kommuner som vill ansöka om statliga medel för sina Klimatinvesteringsprogram.

Den senare delen av projekttiden arrangerade vi en mycket uppskattad utbildning i Klimatkommunikation under ledning av Mats Lönngren MIKOM. Här deltog 15 personer från sju kommuner, Skanska Sverige, Miløre Centre, HSB, Lunds stift och Ordhuset.

Projektet delade även ut Klimatforum Skånes Klimatpris 2004. Priset gick till forskningsprojektet Agrigas som forskar om möjligheterna att tillverka biogas på gårdsnivå.

Basen i Klimatforum Skåne var Skånes kommuner, men andra aktörer var mycket välkomna att delta i projektet.

Klimatforum Skåne har nu avslutats som projekt och vi funderar på hur vi ska kunna gå vidare med att stimulera arbetet med klimatfrågor framöver.

Projektet delfinansierades av Region Skånes Miljövårdsfond.

Kontaktperson: Jeanette Sveder, Klimatkommunerna