Hållbar Frisör

Tillsammans med de Malmö-baserade frisörsalongerna Larsson & Lange, Sex stolar, Frisyrmakarna, Dark and bright hair and beauty studio, Atmosphair, Chic Hair Lounge, Odromen, Spazzola, Mjuka Fjun och Grova Barr, Fore och Big Hair Mama arbetar vi fram en modell för att lära sig mer om hållbar utveckling kopplat till frisörernas vardag.

Projektet pågick fram till sommaren 2012, men arbete pågår för att hitta ytterligare finansiering för att kunna arbeta vidare med frågorna.

Slutrapport Hållbar Frisör