Inbjudan till Forumåret – LCC

inbjudan_forumar_lcc

Är du upphandlare, miljöstrateg, ekonom eller jobbar på annat sätt med inköp i din kommun? Är du intresserad av att lära dig mer om hur ni kan göra era inköp mera långsiktigt hållbara, ekonomiskt och miljömässigt?

Kostnader för  en energikrävande produkts energiförbrukning överstiger nästan alltid investeringskostnaderna. Men handen på hjärtat, hur ofta är det ändå investeringskostnaderna som styr upphandlingen?

Att använda sig av livscykelkostnadskalkyler (LCC) är ett effektivt sätt att synliggöra drifts- och underhållskostnader under produktens hela livslängd och få underlag för att fatta rätt beslut, ekonomiskt och miljömässigt. I den nya LOU:n som kommer 2017 finns dessutom LCC med som ett krav, är du redo?

Välkommen till Klimatsamverkan Skånes och HUT Skånes forum för kommuner som vill jobba med LCC i upphandlingen. Syftet är att öka kunskapen om LCC och hållbar upphandling, utbyta erfarenheter, skapa nätverk och ge praktiska verktyg. Det gör vi genom att samla minst fem kommuner som träffas tre gånger under hösten och våren och arbetar tillsammans med varsitt case. Arbetet utgår helt efter din kommuns behov, ni bestämmer själva vilket case ni vill jobba med och deltagandet är helt kostnadsfritt. Till er hjälp har ni HUT Skånes Handlingsforum samt Daniel Svensson från Energy Service Management i Sverige AB, expert på LCC-beräkningar. Mellan träffarna arbetar ni självständigt men har tillgång till oss och Daniel för rådgivning.

Första träffen äger rum i Malmö, torsdagen den 6 oktober, kl 10-16, fika finns från 9.30. Mer info kommer.

Intressant? Kontakta projektledare Johanna Ekne, johanna.ekne@hutskane.se,
0722-451145

Hutskane

kss_logga