Livscykelkostnader

Ett verktyg för att sänka kommunens kostnader, öka investeringsutrymmet och höja kvaliteten på verksamheten

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) slösar deras medlemmar 7 miljarder kronor per år på onödiga energifakturor eftersom deras byggnader läcker energi – pengar som skulle kunna användas till områden som vård och skola. I genomsnitt kan en kommun spara 30 miljoner genom att ta hänsyn till livscykelkostnader (LCC) vid upphandling.

Många kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar som kräver nya lösningar. Kostnaderna för skola, vård och omsorg ökar i snabb takt vilket gör att onödiga kostnader måste bort. Det är vanligt med gamla fastighetsbestånd och utrustning som värmepannor och ventilationspumpar som läcker energi och som sett sina bästa dagar. Genom att satsa på energieffektivisering och inköp som är ekonomiskt hållbara finns mycket pengar att spara. När man som kommun strategiskt arbetar med LCC i  inköpsprocessen ökar förutsättningarna för att fatta ekonomiskt långsiktiga beslut och bidra till att uppnå den goda affären.

Vad är livscykelkostnader?

Idag utgår många kommuner och myndigheter ofta från inköpspris när en vara ska upphandlas. Det ger en missvisande bild av varans faktiska kostnader eftersom kostnaderna för drift, underhåll, reparation, utbildning av personal osv inte räknas in. När man tillämpar LCC i upphandling tar man istället hänsyn till kostnaderna över hela den period varan nyttjas. Oftast visar det sig att inköpspriset bara står för en liten del av den totala kostnaden. Kort sagt kan man säga att man genom LCC går bort från ”lägsta pris- tänk” inom upphandling och fokuserar i stället på lägsta kostnad.

Kalmar kommun sparar pengar och minskar klimatpåverkan genom LCC

I Kalmar bestämde politikerna att något behövde göras åt kommunens energiförbrukning. Uppdraget till tjänstemännen blev att minska energianvändningen med 20 % inom befintlig budget. Detta resulterade i det treåriga Energitjänsteprojektet där drygt 150 miljoner investerats på tre år. Precis som många andra kommuner äger Kalmar många fastigheter, merparten av dem hade onödigt höga kostnader för energi och var i stort behov av upprustning.

Genom projektet har pengar som tidigare lagts på energi frigjorts och används istället till investeringar och modern teknik. Kalmars kostnader idag är desamma som tidigare men energiförbrukningen har minskat drastiskt. På längre sikt sparar man varje år pengar jämfört om man fortsatt som tidigare med höga energi- och underhållsinsatser. Några av fördelarna kommunen ser förutom klimatnytta och minskade kostnader är att man numera har större möjlighet att planera sitt arbete. Det är betydligt färre akuta problem som behöver åtgärdas vilket ger ett mer strukturerat arbete. Många i personalen har fått utbildning och arbetet upplevs som roligare. Utrustningen är modern och energianvändningen går att följa upp på ett annat sätt vilket gett de som arbetar med detta en nytändning.