Ekoguiden

2010-09-05

Det behövs goda exempel i arbetet för en hållbar utveckling. Runtom i Skåne, Sverige, Europa och världen drivs många intressanta projekt. Projekt som kan fungera som inspiration för andra. I projektet Ekoguiden har vi tagit fram en pilot-databas för goda exempel inom hållbart samhällsbyggande i Östersjöregionen.

Målet med pilot-projektet är att utveckla strukturen för databasen och lägga in cirka femton exempel från åtta länder runt Östersjön. Senare kommer vi att fylla denna med många fler exempel. Projekten visas på www.eco-guide.net/baltic.

De områden som täcks av pilotprojektet är hållbart byggande, förnyelsebar energi, kretslopp, trafik, biologisk mångfald, brukarmedverkan. Webbplatsen är på engelska och projektet avslutades våren 2004. Under 2005 kommer vi att använda oss av databasen och webbplatsen när vi fortsätter med Miljökarta Skåne – ett regionalt projekt där vi visar upp intressanta projekt inom hållbart samhällsbyggande i Skåne. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Malmö stad.

Projektledaren var Tor Fossum, Malmö stad.