Utbildning cirkulär ekonomi

P R O G R A M

9.30 Fika
10.00 Välkomna!
Vad är cirkulär ekonomi?

Den linjära ekonomin och de konsekvenser den fått – en jämförelse.
Idén om cirkulär ekonomi – hur uppstod den, hur har den utvecklats och vilka är huvudaktörerna?
Cradle to cradle-filosofin, vad innebär den?
Modellen för cirkulär ekonomi med teknisk och biologiskt kretslopp.
Vad innebär delningsekonomi och hur kan det användas?
Design för cirkulär ekonomi: The Circular Design Wheel, åtta principer för att uppnå cirkularitet
Svenska och internationella exempel på cirkularitet från både näringsliv och offentlig verksamhet – för ökad kunskap och inspiration.

I passet ingår kortare diskussionsövningar för att fånga upp deltagarnas kunskap och erfarenheter.

12.00 Lunch

13.00 Workshops i två grupper

Workshop 1 för deltagare från näringslivet
Cirkulära affärsmodeller och vad de kan innebära för resurseffektivitet och resultat – tillgång framför ägande, funktionsförsäljning, hyra, leasa, prenumerera på produkter.
Industriell symbios och hur det kan tillämpas.
Produktdesign: hur kan en produkt designas för att optimera ekonomisk och funktionell nytta? Vi borrar oss djupare in i The Circular Design Wheel.
Returlogistik.
Reparationscenter och förlängd materiallivslängd.
Exempel på cirkulärt företagande från Sverige och omvärlden.

Workshop 2 för deltagare från offentlig och civil sektor
Cirkulär ekonomi i offentlig och civil sektor – hur kan den se ut?
Hur använder vi cirkulär ekonomi för att uppnå våra hållbarhetsmål?
Hur kommunicerar vi cirkulär ekonomi till våra medarbetare, samarbetspartners och målgrupper?
Den offentliga och civila sektorns roll i det gemensamma arbetet med att skapa det cirkulära samhället – hur passar vi in och vad kan vi åstadkomma?
Goda exempel från kommuner, regioner och civil sektor i Sverige och omvärlden.

15.00 Fika

15.30 Återsamling och erfarenhetsutbyte

16.00  Tack för idag!

Mindre ändringar kan förekomma.