Cirkulär ekonomi

ce-3bilder

 

Vad gör Hållbar Utveckling Skåne inom cirkulär ekonomi?
Under 2016 drev HUT Skåne projektet Cirkulär ekonomi på uppdrag av Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar konsumtion. Projektet finansierades av Klimatsamverkan Skåne.

Detta har genomförts:
Konferens den 24 maj i Lund. Dokumentation av konferensen finns här.

Utbildning om cirkulär ekonomi. Presentationer från utbildningen finns här

Studieresa till Nederländerna. Presentationer och sammanfattning av resan finns här.

Ett skånskt nätverk för cirkulär ekonomi har bildats. Mejla helena.nilsson@hutskane.se om du vill vara med på sändlistan för nätverket.

 

På gång under 2017

2017 inleds med start av förstudien CIRCLES. I CIRCLES tittar vi på möjligheten att arbeta med cirkulära affärsmodeller inom företaget Ecophon. CIRCLES finansieras av Vinnova. Mer information finns hos helena.nilsson@hutskane.se

 

Web

 

 

 

 

 

Vad är cirkulär ekonomi?
Cirkulär ekonomi är ett nygammalt sätt att tänka som innebär att ta hand om resurser på ett mera effektivt och hållbart sätt. Återvinning kan nog vara bra men i den cirkulära ekonomi planeras för ett optimalt resursutnyttjande redan från början, vilket ökar både lönsamhet och miljönytta. Cirkulär ekonomi handlar också om att dela på resurser och att tänka innovativt kring ägande och användande.

Läs mer om cirkulär ekonomi här.
Wikipedia
Ellen McArthur foundation
Cradlenet
Circulareconomy.se
Naturvårdsverket
Supermiljöbloggen

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara