Verksamheter & projekt

I Hållbar Utveckling Skåne driver vi verksamheter och projekt som bidrar till hållbar utveckling. Projekten har olika inriktning och greppar över flera aspekter av hållbar utveckling.

Idéer till projekt får vi dels från våra medlemsorganisationer, dels genom att utveckla idéer tillsammans med andra aktörer. En del av projekten har startat som temagrupper, men utvecklats till projekt när behov funnits för ett koncentrerat arbete med en viss fråga.

Projekten finansieras av ett flertal aktörer, som Region Skånes Miljövårdsfond, Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, Interreg IIIA, EU2004-kommittén, skånska kommuner och andra medlemsorganisationer.

För att Hållbar Utveckling Skåne ska ta ansvar för genomförandet av ett projekt så bör det uppfylla följande kriterier:

  • Projektet bör vara tydligt och kommunicerbart
  • Projektet bör ha ett regionalt perspektiv. Föreningen verkar och agerar i Skåne
  • Föreningen bör vara den aktör som är bäst lämpad för att driva projektet
  • Projektet bör involvera en bred mix av aktörer
  • I projektet bör det finnas en koppling mellan regionen och medborgaren

Övriga projekt kan Hållbar Utveckling Skåne stötta om de är i linje med föreningens syfte, genom att vara medsökande vid projektansökningar, samt ge råd och förmedla kontakter. I dessa projekt vilar ansvaret för ekonomi och genomförande på initiativtagaren.

Denna uppdelning underlättar för att Hållbar Utveckling Skåne att bli tydlig i den utåtriktade kommunikationen, då kriterierna medför att det finns gemensamma kännetecken för de projekt som drivs i föreningens regi även om ämnesområdena varierar.

Hållbar Utveckling Skånes styrelse avgör vilka projekt föreningen ska driva respektive delta i som samarbetspartner.