Konferens om innovation i offentlig handling: Greater Copenhagen Mission Innovation 12 november

Hur nyttjar du den offentliga sektorns stora efterfrågan för att öka innovation och sysselsättning i samhället?

Greater Copenhagen har med sina många miljarder i köpkraft en kolossal outnyttjad potential för att driva på den innovation som behövs för att skapa nya gröna lösningar och stärka regionen som internationell grön föregångare. Politiskt ledarskap krävs för att styra regionens efterfrågan så att den på ett effektivt sätt driver på denna innovation. Men hur ska politikerna på bästa sätt ta klivet in och utnyttja denna potential i samarbete med företagen?

Detta är vad parterna bakom innovationsprojektet Cleantech TIPP vill debattera genom att bjuda in beslutsfattare i Greater Copenhagen till en Mission Innovation-konferens den 12 november. Här ska viktiga aktörer få dela med sig av sin syn på innovationens potential i Greater Copenhagen – och hur efterfrågan från den offentliga sektorn kan styras för att stimulera innovation, välfärd, tillväxt och grön omställning.

Målgrupp:

Konferensen vänder sig huvudsakligen till politiker och högre tjänstemän i regioner och kommuner i Danmark och Sverige.

Arrangörer

Bakom arrangemanget står Gate 21 och Concito som tillsammans driver Interreg ÖKS-projektet Cleantech TIPP. Syftet med projektet är att skapa bättre samstämmighet mellan den offentliga sektorns efterfrågan och marknadens utbud av innovativa lösningar. I Cleantech TIPP deltar svenska och danska kommuner med fall inom klimatanpassning, avfall, industriell symbios samt smart city. Konferensen genomförs på danska och svenska

PROGRAM

Kl. 9.30: Ankomst och kaffe m.m.

Kl. 10.00 Välkommen och kick-off
Morten Jastrup, moderator

Debatt: Hype eller hands-on?
Du får bland andra möta:
– Lars Thunberg, kommunalråd (KD) Helsingborg
– Anders Eldrup, bestyrelsesformand og forhenværende departementschef
– Frank E. Andersen, kommunaldirektør, Gentofte
– Marianne Larsson, chef för Nya branscher och innovation, Innovation Skåne
– Jakob Scharff, branchedirektør, DI
– Tom Heron, direktør for miljø, energi, vand og informatik, Niras

Marknadsplats: Meet the case
Hur ser det ut när den offentliga sektorns efterfrågan driver fram innovation?
Du får bland andra möta:
– Frederiksbergs innovationspartnerskab for klimatilpasning
– NSR innovativ upphandling: framtidens avfallshantering

Inspiration från en entreprenör
Matias Møl Dalsgaard, CEO och medgrundare, GoMore

Perspektiv: En livlina till framtiden?
Connie Hedegaard, ordförande för CONCITO
Steen Christiansen, ordförande för Gate 21 och borgmästare i Albertslund

Action: Nya möjligheter i praktiken
Søren Hilbert, advokat och partner, Lundgrens advokater
Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

Move: Vem skapar förändringar och hur?
– En rullande panel där presentatörer och deltagare bidrar med konkreta åtgärder som kan göra offentliga myndigheter till starka innovatörer i samarbete med företagen.

Utbyte
När dagen är över har du

  • deltagit i debatten om hur kommuner och regioner intar den nödvändiga och pådrivande rollen som innovationsaktörer inom det gröna området
  • hört vad som står på företagsledarnas önskelistor om innovationssamarbeten med offentliga aktörer
  • tagit del av konkreta innovationsprojekt och fått höra vilka beslut och vilket ledarskap som varit avgörande för dem
  • fått juristens korta och precisa rekommendation om vad som krävs för att offentlig-privat innovation och offentlig upphandling ska kunna gå hand-i-hand.

Anmälan

Anmäl dig online här senast den 22 oktober 2018.

Pris:

Det är gratis att delta i konferensen.

 

Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. De
finns få ekonomiska motiv att hålla nere mängden avfall vid byggnation eftersom
avfallet står för en försvinnande liten del av ett byggprojekts totala kostnader. Därför behövs andra drivkrafter för att minska avfallsmängderna och att ställa krav vid upphandling är ett sätt att stötta en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Hållbar Utveckling Skåne har drivit ett Re:Source-finansierat projekt för att ta fram förslag på krav att ställa för att minska avfall vid nybyggnation i offentliga och privata upphandlingar. Vår förhoppning är att kraven ska kunna användas av upphandlare på ett enkelt sätt och fungera som en idébank och inspirationskälla i arbetet med att minska avfall.

I projektet har en expertgrupp med deltagare från olika branscher arbetat tillsammans. Med i projektgruppen fanns Lunds universitet, Sysav, NCC, Skanska, Trelleborgs kommun, Ronneby kommun, Helsingborgs stad, Svedala bygg, IVL och Wihlborgs fastigheter. Denna grupp har tillsammans olika infallsvinklar och stor kunskap både om vad som fungerar för byggbranschen, för den offentliga sektorn som ska göra upphandlingar och inte minst kring hur man väljer ett verktyg som skapar förutsättningar för att få ut mesta möjliga miljönytta från krav som ställs i upphandling.

Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation

1–3 juni på Malmö Garden Show:

Presentationer från fredagen

Mat förfars och slängs över hela världen – varför och vad gör vi åt det? Louise Ungerth, Ungerth & Co, tidigare chef för Konsumentföreningen Stockholm

Att minska matsvinnet, hur svårt kan det vara? Utmaningar och möjligheter i offentlig sektor. Gunilla Andersson, projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Resterkocken – tävlingen som lärde skånska skolelever att minska på matsvinnet. Ingela Morfeldt, projektledare Avfallsavdelningen, VA SYD

Så räddades 2.022 ton mat från att slängas. Karl Andersson, vd och medgrundare till Matsmart.se, berättar hur en svensk nätbutik på kort tid gjort skillnad för att minska matsvinnet.

Vi minskar matsvinnet! Översta steget – systematiskt arbete för minskat matsvinn inom skola, förskola och äldreomsorg. Maria Larsson, Marla Miljödialog, miljökonsult och projektledare för Översta steget

Food Loop System – minskat matsvinn genom samverkan. Anders Persson, VD SYSAV Utveckling AB.

Vi minskar matsvinnet! Mat som ett socialt verktyg – ätbara utbildningar för framtidens generationer. Edith Salminen, matkulturstrateg.

Rädda maten och familjefriden – från butikssvinn till färdigrätter i matkasse. Pernilla Gudmundsson, fri skribent och samhällsutvecklare, Allemansrätten.online

Matsvinnsutmaningen – Skåne tillsammans mot matsvinnet! Hur arbetar vi bäst mot matsvinn i offentlig verksamhet och hur bygger vi gemenskap kring arbetet? Hur kan vi involvera elever, personal på äldreboende och andra? Helena Thelander, verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne, Per-Uno Alm, hållbarhetstrateg Sparbanken Syd sammanfattar de tankar som kommit fram på frukostmöten med näringsliv och offentlig sektor under våren. Ingen presentation visades.

Rädda maten!

25 % av all mat som produceras slängs, ett gigantiskt slöseri som pågår överallt, varje dag, hela året. Något måste göras! Kom förbi och lära dig mer om matsvinn, delta i en tävling eller sjunk ner i vår sköna loungehörna – byggd av restmaterial förstås. Här finns tipspromenad, tävlingar, spel, utställning, matsvinnsodling, försäljning av produkter gjorda av matsvinn och mer därtill. Välkommen!

Matsvinnsfestivalen arrangeras på Malmö Garden Show. Praktisk information om resvägar och annat hittar ni här.

 

Fredag 1 juni. Festivalområdet är öppet kl 10–18
Seminariedag mellan kl 10–15 för dig som vill lära dig mer om matsvinn. Fokus ligger på hur, varför och var matsvinn uppstår och hur kan vi jobba tillsammans för att minska det. Experter på området hjälper oss att reda ut begreppen och lokala entreprenörer berättar hur de tänker på nya sätt för att minska matsvinnet. Se programmet längre ner.
Anmälan här om du vill vara garanterad en sittplats!
Ladda ner programmet som pdf här!

Lördagen 2 juni. Festivalområdet är öppet
kl 10–18
På lördagen filmar SVT på Matsvinnsfestivalen.

Schemalagda aktiviteter – cirkatider!
11.00–14.00
SVTs Anne Lundberg och kocken Paul Svensson i nya tv-programmet Maträddarna bjuder besökarna på kulinariska rätter tillagade på mat som annars hade slängts. Tareq Taylor och Sandra Mastio är också på plats och lagar mat!
13.00–15.00 Syrnings-verkstad med Meadow Lab. Agatha från Meadow Lab leder drop in-syrning av utsorterade grönsaker. Att syra grönsaker är ett smart sätt att ta tillvara, förlänga hållbarhet och få massor av nyttiga bakterier i maten. Meadow Lab är på plats mellan 13–15 och visar hur det går till, kom förbi när det passar! Vi har ett begränsat antal glasburkar att syra i, ta gärna med en egen hemifrån!

Pågår hela dagen:
Utställning

Information om de globala hållbarhetsmålen kopplat till matsvinn
Odling i köksfönstret – låt dina grönsaker växa upp igen

Aktiviteter
Matsvinnskonstnären Ted Widell målar mot matsvinn
Testa smoothiecykeln – cykla din egen smoothie
Tipsrunda – vad kan du om matsvinn? Testa och vinn!
Sparbanken Syd informerar om hållbart sparande

Försäljning av produkter som bygger på spill/svinn
Rescued fruit säljer juice
Vismarlövsgården säljer rapsolja
Mossagården säljer hampaprodukter

 

Söndagen 3 juni. Festivalområdet är öppet kl 10-16.
Syra med Surtanten!
10.15–11.00 Surningsworkshop Jenny ”Surtanten” Neikell håller workshop. Workshopen är fullbokad, men det går utmärkt att komma och lära sig tekniken genom att titta och lyssna!

11.15–12.00 Släng inte skräpet, ät det! Skal är också mat!
Visste du att du ofta kan äta skalet på frukten/grönsaken? Grönsaksworkshop med Årstiderna kl 11.15–12.00. Nathalie Seow och Amanda Nyhlén kommer med tips.

14.00–15.00 Zero waste – from packaging to food
In Sweden, we each throw away c. 480 kg of household waste per person per year. In a world where temperatures are rising and oceans are filling with plastic, thinking differently about the amount of trash we create is vital.

Rowan Drury, founder of Gram, Sweden’s first package-free store, will talk about her own personal journey to ”zero waste”, examine why recycling isn’t necessarily the answer and share some simple tips for creating less trash in your everyday life.
This talk will be in English and includes a discount voucher for Gram.

Välkommen till Matsvinnsfestivalen!

 

Fredagens program:
10.00–12.00

Välkommen! Helena Thelander, Verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne, Per-Uno Alm, hållbarhetstrateg Sparbanken Syd

Mat förfars och slängs över hela världen – varför och vad gör vi åt det? Louise Ungerth, Ungerth & Co, tidigare chef för Konsumentföreningen Stockholm

Att minska matsvinnet, hur svårt kan det vara? Utmaningar och möjligheter i offentlig sektor. Gunilla Andersson, projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Resterkocken – tävlingen som lärde skånska skolelever att minska på matsvinnet. Ingela Morfeldt, projektledare Avfallsavdelningen, VA SYD

Så räddades 2.022 ton mat från att slängas. Karl Andersson, vd och medgrundare till Matsmart.se, berättar hur en svensk nätbutik på kort tid gjort skillnad för att minska matsvinnet.

13.00–15.00

Vi minskar matsvinnet! Översta steget – systematiskt arbete för minskat matsvinn inom skola, förskola och äldreomsorg. Maria Larsson, Marla Miljödialog, miljökonsult och projektledare för Översta steget

Food Loop System – minskat matsvinn genom samverkan. Anders Persson, VD SYSAV Utveckling AB.

Matsvinn A-B-C: Mat som ett socialt verktyg – ätbara utbildningar för framtidens generationer. Edith Salminen, matkulturstrateg.

Rädda maten och familjefriden – från butikssvinn till färdigrätter i matkasse. Pernilla Gudmundsson, fri skribent och samhällsutvecklare, Allemansrätten.online

Matsvinnsutmaningen – Skåne tillsammans mot matsvinnet! Hur arbetar vi bäst mot matsvinn i offentlig verksamhet och hur bygger vi gemenskap kring arbetet? Hur kan vi involvera elever, personal på äldreboende och andra? Helena Thelander, verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne, Per-Uno Alm, hållbarhetstrateg Sparbanken Syd sammanfattar de tankar som kommit fram på frukostmöten med näringsliv och offentlig sektor under våren.

Välkommen till ett seminarium om Offentligt-Privat Innovationssamarbete

Offentligt Privat Innovationssamarbete (OPI) är en processmetod för innovativ offentlig upphandling. Syftet är att underlätta samarbetet  mellan offentlig sektor och det privata näringslivet när det saknas en på förhand given lösning, tjänst eller produkt.

Välkommen till ett seminarium fredag den 8 juni i Malmö om OPI i praktiken:
Inbjudan till seminarium/workshop 8 juni i Malmö

 

Offentligt-Privat Innovations-samarbete – en metod för utvecklad marknadsdialog och FoU-samverkan före upphandling.

27 april: frukostmöte, årsmöte och jubileumsfirande

I år fyller föreningen 20 år! Vi har aktiviteter hela dagen i Auditoriet / 206 i Universitetshuset i Lund. Observera att det är tre olika anmälningslänkar!
Låt oss fira tillsammans!

8.30–10.00 Frukostmöte om cirkulära affärsmodeller
Representanter från projektet Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden – Steg 3 delar med sig av erfarenheter från projektet och diskuterar hur man kan komma framåt i arbetet med cirkulära affärsmodeller.
Anmäl dig här!

10.30–12.00 Hållbar Utveckling Skånes årsmöte
Anmäl dig här!

Inbjudan och årsmötets dagordning

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Stadgar

Valberedningens förslag till styrelse 2018–2019

13.00–15.00 Agenda 21 till Agenda 2030: 20-årsjubileum!
Vad hände och vad händer framöver? Lyssna på personer som varit och är engagerade i föreningen. Sen firar vi med tårta, bubbel och mingel!
Anmäl dig här!

 

Se seminariet om mikroplaster i efterhand

Dagens frukostseminarium om mikroplaster blev mycket lyckat. Morgonen var fylld med intressanta presentationer och tankeväckande diskussioner. Hållbar Utveckling Skåne tackar våra samarbetspartners ÅF och Cradlenet Syd som var med och gjorde träffen möjligt.

Seminariet direktsändes på vår Facebooksida. Se seminariet här.

 

 

Circular Economy Mapping – Malmö

Hållbar Utveckling Skåne var en del av Circular Economy Mapping Week genom att vi höll i en workshop där cirkulära initiativ i Skåne skulle kartläggas. 20 personer deltog på workshopen och målet för var att kartlägga över 50 initiativ men det resulterade i hela 90 cirkulära initiativ!

Circular Economy Mapping Week arrangerades av Circular Economy Club och vi var en av 67 workshops som hölls runt världen med över 2000 deltagare. I Sverige deltog Malmö, Stockholm, Östersund och Umeå. Tanken är att om vi alla kartlägger våra egna städer så kan vi tillsammans kartlägga världen och att sammankoppla de som jobbar med cirkulär ekonomi, forskar och de som helt enkelt är intresserade för att lära sig om vad som händer i deras stad.

Ibland känns cirkulär ekonomi som någonting abstrakt som ligger i framtiden och därför är Initiativ som det här är viktigt för att lyfta allt det cirkulära som faktiskt redan händer här och nu. Det finns så fantastiskt många exempel på cirkulära initiativ i Malmö inom allt från återanvändning av datorer till djurfoder av insekter producerat av matsvinn.

Resultatet från workshopen: CEC Malmö mapping session-3

 

Verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt.
För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Välkommen till infoträff i Malmö tisdag den 6 mars kl. 9.00-10.00
Tillsammans med Fastighetsägarna Syd, Hållbart Byggande i Syd, Hållbar utveckling Skåne och Sustainable Business Hub håller IVL en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Talare på träffen i Malmö
Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Johan Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Datum, tid och plats
Tisdag 
den 6 mars 2018 kl. 09:00-10:00 
IVL Svenska Miljöinstitutet hos Studio Meetingpoint by Altitude, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Kostnadsfritt
Anmälan
Läs mer och anmäl dig här!
För frågor om infoträffen, kontakta Anders Ejlertsson, Anders.Ejlertsson@ivl.se.
För frågor om anmälan och annan praktisk info, kontakta Anders Wikman, anders.wikman@ivl.se.

Verktyget har vuxit fram genom den förändrade kravbilden på enegi och miljöleding. Kravställning kring byggnaders energi och miljöprestanda har under en 10-årsperiod genomgått stora förändringar. Från att endast omfatta krav på köpt energi enligt BBR, via lokala initiativ såsom t.ex. Miljöbyggprogram SYD i Skåne till nationella och internationella klassningssystem som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Kraven har efterhand blivit hårdare och kommit att omfatta fler parametrar.

En tydlig och positiv trend är ökat fokus på miljöpåverkan från energi- och materialanvändning. Men vilka krav ställer detta på förändrade verktyg och arbetsmetoder? Hur hanteras t.ex. BBR 25:s nya energikrav och LCA-kravet i MB3.0 under projektering, uppförande och verifieringsfas för en byggnad? Vi gör nedslag i nuläget och spanar in i framtiden. Hur kommer t.ex. miljövärdering av energianvändning att kunna gå till och vilka andra krav kan tänkas dyka upp?

FNs globala utvecklingsmål i fokus för årets fyra stipendiater

Låt oss presentera årets stipendiater. Stort grattis till er som fick stipendierna i hård konkurrens med många mycket bra ansökningar!

Hållbarhetsrådet på Olympiaskolan i Helsingborg som vill göra cafeterians utbud hälsovänligare, miljövänligare och grönare, men också utbilda köparna  av varorna till att välja mer hälsosamma och klimatsmarta val.

Klass 4 på Emiliaskolan i Höör som vill göra skolans regnvattendamm till en undervisningsplats genom att plantera växter och sätta en grind i staketet runt dammen.

Klass 1 a på Väskolan i Kristianstad som vill skriva och sjunga en egen sång om att vi måste vara rädda om våra vatten. Sången ska spelas in i en studio för att kunna spridas.

Naturprogrammet på Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg som vill bjuda in en industridesigner och köpa material till modellbygge inom biomimicry (på svenska biomimetik; teknik som efterliknar naturens mönster, system och lagar).