Hållbar Utveckling Skåne rekryterar!

Ladda ner annonsen!

Vi letar efter dig som kan hållbar utveckling och vill jobba med tobaksinformation. Projektledare med kommunikatörsskills. Eller tvärtom!

Hållbar Utveckling Skåne ska genomföra en informationssatsning om rökning med målgruppen nyanlända. Nu söker vi dig, som precis som vi, ser tobak som en fråga som berör hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt!

Det material vi ska producera kompletterar material som redan finns inom olika verksamheter. Därför krävs samarbete med Länsstyrelsen Skånes hälsokommunikatörer, Skånes kommuners tobakssamordnare, Region Skånes Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention och SFI-lärare. Du behöver också samarbeta med RådRum, vår rådgivningsverksamhet för nyanlända. Som projektledare är du ansvarig för att ta initiativ till dessa samarbeten.

Uppdraget omfattar i grova drag att:

 • genom samarbete med ovanstående organisationer utreda vilka behov som finns
 • skriva informationstexter, grafer etc
 • få feedback från målgruppen
 • ordna översättning till ett flertal språk
 • sprida materialet aktivt genom att bland annat rekrytera en eller flera timavlönade personer med olika bakgrunder och språkkompetenser som kan informera i exempelvis SFI-klasser.
 • skriva en kort slutrapport till finansiären
 • hålla tidplan och budget

Vår grafiska formgivare ansvarar för layout och kontakter med tryckeri.

Ett stort plus är om du kan arabiska, dari, persiska eller något annat utomeuropeiskt språk.

Uppdraget pågår mellan 1 september–31 december 2017 (fyra månader)

Lön: 28.000:-/mån (heltid), omfattning: 80%

Kontoret finns i Malmö.

Mejla in din ansökan snarast, men senast 16 augusti till helena.thelander@hutskane.se!

Har du frågor? Mejla helena.thelander@hutskane.se

Ladda ner annonsen!

Spara

Arbetar din kommun med intelligenta mobilitetslösningar?

Nu har din kommun möjlighet att ingå i ett regionalt projekt tillsammans med danska partner omkring intelligenta mobilitetslösningar. Projektet ”Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen” har som mål är skapa strategisk utveckling för hela Greater Copenhagen/Skåne omkring framtidens intelligenta mobilitetslösningar. Projektet vill underlätta för nya mobilitetstjänster, öka möjligheten för integrerade lösningar och gemensamma standarder samt öka effekten av kommunala och regionala teknikinvesteringar.

Exempel på tema som din kommun kan arbeta med är Mobility as a Service, signalsystem och trafikinformation, förarlösa transporter eller digitala lösningar för cykelinfrastruktur. Några nuvarande kommunala test som ingår i projektet är trafikoptimering i rondell, parkering vid mobility points (pendlingsnoder) och trafikljusoptimering ”gröna vågor” för pendling på cykel. Vad vill du testa?

Kommunen är centrum för implementering av intelligenta mobilitetslösningar och projektet utgör en möjlighet att arbeta tvärgående mellan kommuner, regioner och nationell nivå.
Projektet är utvecklat på basis av ett förprojekt/studie som undersökt möjligheterna med Intelligenta Transportsystem i Greater Copenhagen/Skåne. En stor del av grundarbetet i projektuppbyggningen är såtillvida genomförd.

Nu bjuder vi dig in som kommun till ett sammanhang där du kan testa lösningar på framtidens intelligenta mobilitetslösningar i samarbeta med andra kommuner och regionala aktörer.

Syftet med projektet:

 • Utveckla och testa nya tekniska möjligheter för att främja en grön och effektiv transport (minska CO2).
 • Utbyte av erfarenheter för nya industrier, mobilitetstjänster och affärsmodeller. Skalbarhet i lösningar underlättas genom strategiskt samarbete.
 • Öka kapaciteten för att kommunala och regionala teknikinvesteringar är öppna mellan myndighetsgränser i Danmark och Sverige.
 • Nedan kan du se mera info om projektet och infomöten vi avhåller i Köpenhamn. Vi kommer också gärna ut till er för ett bilateralt möte.

 

 

Hållbar Utveckling Skåne söker en arvoderad ekonomiansvarig

Har du bra koll på siffror? Är du ordningssam och strukturerad? Vill du vara med i ett engagerat och trevligt gäng av styrelseledamöter och kanslipersonal som brinner för hållbar utveckling? Då kanske uppdraget som arvoderad ekonomiansvarig är något för dig!

Om uppdraget

Att vara ekonomiansvarig i Hållbar Utveckling Skåne innebär att vara ett stöd för verksamhetsansvarig i ekonomiska frågor, ha koll på tidpunkter för när olika ekonomiska uppgifter ska genomföras och ta initiativ till detta gentemot verksamhetsledaren.

Möten och förberedelser för möten 

 • Ekonomiansvarig bör delta på styrelsemöten i samma omfattning som övriga styrelseledamöter (6 möten/år, 3 timmar/gång) + restid. Kallelse till styrelsemöten utgår från verksamhetsledaren.
 • Två gånger om året informerar ekonomiansvarig styrelsen om det ekonomiska läget. (förberedelser 1–2 tim/per gång)
 • Ekonomiansvarig ingår vanligtvis – men inte nödvändigtvis – i arbetsutskottet som i vissa fall har möten innan styrelsemöten och i andra fall endast mejlkontakt. (2 timmar/gång, max 6 ggr/år) + restid
 • Ekonomiansvarig bör delta vid årsmötet och redogöra för ekonomin (1 gg/år)

Övriga uppgifter 

 • Varje månad ska ekonomiansvarig göra sin egen uppföljning utifrån de ekonomiska rapporterna från redovisningsbyrån och skicka dem vidare till AU samt revisorer. (0,5–1,5 tim/månad)
 • Under hösten ta budget fram för nästa år tillsammans med verksamhetsansvarig. (träffas 2–3 tillfällen, 2 timmar/gång)
 • I början av året, när bokslutet är klart, tar ekonomiansvarig fram siffror och tabeller som behövs i verksamhetsberättelsen för både föreningens verksamhet och de respektive projekten (5–6 timmar)
 • Deklarera och lämna uppgifter till SCB. (3–4 timmar)
 • Vid revisorernas granskning ska ekonomiansvarig helst finnas tillgänglig för att svara på frågor (2 timmar)

Utöver detta bör ekonomiansvarig också: 

 • en gång om året gå igenom föreningens uträkningar kring OH-kostnader, personalens timkostnader etc som används vid budgetarbete i projektansökningar.
 • vara bollplank när det gäller budget i större projektansökningar
 • ha en vilja att förenkla och effektivisera arbetet med föreningens ekonomi
 • ta huvudansvar för att hitta extern grundfinansiering för föreningen

Notera att löpande arbete med bokföring, lönehantering, fakturering, in- och utbetalning samt bokslutsarbete sköts av verksamhetsansvarig och redovisningsbyrå.

Den totala årsarbetstiden uppskattas till cirka 70 timmar. Tjänsten är arvoderad.

Skicka in en kortfattad presentation av dig själv snarast möjligt till Helena.thelander@hutskane.se  så hör vi av oss för en eventuell träff.

 

 

 

 

 

 

Häng med på studieresa 1-2 juni!

KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN

Nätverken Gröna kulturarvet och Cirkulär ekonomi bjuder in till studieresa till Bornholm. Vi blir guidade på fornborgen Hammershus med dess speciella utmaningar att bevara det gröna kulturarvet och samtidigt välkomna en halv miljon besökare årligen. Vi kommer också besöka en av öns speciella rundkyrkor och Bornholms museum där det gröna kultur­arvet finns bevarat i form av bornholmska äppelträd. Under studieresan kommer vi också få en visning av konferensanläggningen Green
Solution House som är byggd enligt principerna i Cradle2Cradle.

Anmälan och kostnad
Deltagaravgiften är 1.500 kr per person. I detta ingår färja, transporter på ön samt övernattning (enkelrum på vandrarhem) inkl. frukost. Övriga måltider bekostar deltagarna på egen hand.
Anmäl dig senast 17 maj till nedanstående adress som administreras av Lunds stift.
KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN Observera att anmälan är bindande!
Fakturan med deltagaravgift ska vara betald senast 23 maj.
Antalet platser är begränsat, det är först till kvarn som gäller.
Frågor? Kontakta tony.svensson@regionmuseet.se, torrid.bengtsson@svenskakyrkan.se eller helena.thelander@hutskane.se
Med reservation för ändringar i programmet.

Ladda ner inbjudan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Tisdag 9 maj: Seminarium om LCC

Livscykelkostnader (LCC) – ett beräkningsverktyg för att spara pengar och energi genom offentlig upphandling
I samarbete med Klimatsamverkan Skåne bjuder Hållbar Utveckling Skåne in till en halvdag om hur livscykelkostnader kan användas i offentlig upphandling. Vi kommer fördjupa oss
i hur energieffektivisering och energirevision kopplar till såväl kommunens ekonomi som kommunallagen, miljöbalken och PBL.
Program
•    Introduktion till begreppet Livscykelkostnader (LCC)
•    Nyttan med att använda LCC
•    Så här kan LCC användas i offentlig upphandling
•    Olika beräkningsexempel
•    Så här har Kalmar kommun sparat pengar och miljö genom att satsa på LCC
Talare
Daniel Svensson, Energy Service Management AB, har många års erfarenhet av att hjälpa offentlig verksamhet att sänka energianvändningen i sina fastigheter.
Anders Persson, Thenil AB, projektledare för Energitjänsteprojektet i Kalmar kommun.
Anders kommer att berätta om hur LCC-beräkningar gjorde det möjligt att både spara pengar och minska klimatpåverkan och samtidigt satsa 150 miljoner på en modernare och mer energieffektiv utrustning.
Varför ska du gå?
•    Du får en fördjupad förståelse för vad LCC är
•    Du får veta inom vilka områden LCC är mest effektivt
•    Du får lära dig verktyg och tillvägagångsätt för att arbeta med LCC
•    Du får tips på hur du inom din organisation bäst kommer igång med LCC
•    Du får tips på hur du inom din organisation bäst kommer igång med LCC

Tisdag 9 maj kl 9.00–12.00
Plats: Länsstyrelsen Skåne, Kungsgatan 13
Anmälan: https://simplesignup.se/event/94331
Sista anmälningsdatum: 4 maj
Frågor: Kontakta Helena Nilsson 076-211 98 07, helena.nilsson@hutskane.se

Årsmöte 27 april

Välkommen på årsmöte, speed-dejting, fika och stipendiatpresentation!
13.00    Fika och speed-dejting med Hållbar Utveckling Skånes verksamheter. Lär känna  föreningen bättre!
14.00    Årsmöte
15.00    Presentation av årets stipendiater
Nermina Jaganjac och klass 7 på Pilbäcksskolan i Malmö
Kristina Rowett och klass 2–9 på grundsärskolan i Simrishamn
Gertrud Söderdahl och klass 4 på Lerbergsskolan i Höganäs
Med reservation för ändringar.

Torsdag 27 april 2017 klockan 13.00–16.00
Plats: Sparbanken Syd, Hamngatan 2, Ystad
Frågor? Kontakta Helena Thelander 0708-93 11 03, helena.thelander@hutskane.se

Ladda ner årsmöteshandlingar:

Inbjudan och dagordning

Stadgar (reviderade)

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Underlag för diskussion om Agenda 2030

Valberedningens förslag till styrelse 2017

Deltagare årsmöte 2017

Spara

Vi hälsar Hållbar idé välkommen som medlem!

Hållbar idé startade för drygt 15 år sedan med verksamhet främst i Västsverige. 2013 flyttade företaget till Skåne och Ängelholm. Hållbar idé arbetar både inom både offentlig och privat verksamhet, exempelvis inom miljörätt, miljöledning och integrering av ledningssystem, utbildning och processledning och alltid med fokus på hållbar utveckling. Den senaste produkten är en verktygslåda som kallas omställningsverkstad.

Välkommen till föreningen!

 

Välkommen Gröntänk!

Gröntänk är vår nyaste medlemsorganisation! Gröntänk arbetar med kompetensutveckling och konsultation kring lärande för hållbar utveckling, med särskilt fokus på förskola. Visionen är att bidra till att skapa en ny, mer hållbar relation mellan människa och natur. Med utgångspunkt i att kunskap och lärande är en viktig del i detta arbete.

Välkommen till föreningen!

Vi hälsar Accus välkomna som medlemmar!

Accus är ett företag som erbjuder ett brett utbud av skyltlösningar både för inomhus- och utomhusmiljö. Vi finns i Malmö, men har Sverige och ibland hela världen som arbetsplats. Med fokus på design, kvalitet, hållbarhet och inte minst nöjda kunder skapar vi skyltar som förstärker och förmedlar varumärken och budskap. Och skyltar som vägleder och informerar. Vårt stora utbud av kvalitativa material tillsammans med beprövad och driftsäker teknik gör skillnad för slutresultatet.

Vi är glada att Accus nu är medlemmar hos Hållbar Utveckling Skåne. Vi hoppas att vi får samarbeta mer med Accus framöver när det gäller cirkulär ekonomi!

Årsmöte 27 april

Välkommen på årsmöte, speed-dejting, fika och stipendiatpresentation!
13.00    Fika och speed-dejting med Hållbar Utveckling Skånes verksamheter. Lär känna  föreningen bättre!
14.00    Årsmöte
15.00    Presentation av årets stipendiater
Nermina Jaganjac och klass 7 på Pilbäcksskolan i Malmö
Kristina Rowett och klass 2–9 på grundsärskolan i Simrishamn
Gertrud Söderdahl och klass 4 på Lerbergsskolan i Höganäs
Med reservation för ändringar.

Torsdag 27 april 2017 klockan 13.00–16.00
Plats: Sparbanken Syd, Hamngatan 2, Ystad
Anmäl dig här!
Sista anmälningsdatum: 19 april
Frågor? Kontakta Helena Thelander 0708-93 11 03, helena.thelander@hutskane.se

Ladda ner årsmöteshandlingar:

Inbjudan och dagordning

Stadgar (reviderade)

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Underlag för diskussion om Agenda 2030

Valberedningens förslag till styrelse 2017

Deltagare årsmöte 2017

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara