Gröna kulturarvets konferensrapport

Den 19 mars 2015 arrangerades konferensen Det gröna kulturarvet i Eslöv, Skåne. Talare var bland annat Tino Hjorth Bjerregaard som berättade om hur man vid Hammershus, Nordeuropas största borgruin, kombinerar skötsel av platsens gröna kulturarv med 500.000 besökande turister varje år. Övriga talare kom bland annat från Regionmuseet Kristianstad, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Göteborgs universitet.

Sent omsider finns nu en tryckt och färdig konferensrapport, men innehållet är i princip lika aktuellt idag som då! Vill du ha en tryckt version så kan du kontakta helena.thelander@hutskane.se. Så länge vi har några kvar skickar vi den mot portokostnad. Den finns också för nedladdning:

Här finns en konferensrapport att ladda ner!

Sök våra stipendier!

Ladda ner stipendieutlysningen (pdf-fil).

I år delar vi i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Sparbanken Syd och SYSAV ut fem stipendier totalt.

Temat i år är Agenda 2030 mål 12 och 13.

Motprestationen är att du/ni presenterar er projektidé eller
genomfört projekt vid Hållbar Utveckling Skånes årsstämma.
Stämman hålls den 25 april 2019. Vi vill också gärna ha material
(kort text+bild) till ett inlägg på Hållbar Utveckling Skånes
facebooksida under projekttiden.

Alla ansökningar är välkomna, men projekt med fokus på mål
12 och 13 kommer prioriteras. Stipendierna kan bara sökas
för avgränsade projekt, inte för löpande verksamhet.

Senast 23 november vill vi ha din ansökan. Beslut fattas den 7 december. Mejla helena.thelander@hutskane.se om du har frågor!
Ladda ner pdf-filen för mer information.

9 november: Frukostseminarium om plast

ÅF Infrastructure, Cradlenet Syd/Cirkulär Ekonomi Skåne, Hållbar Utveckling Skåne och Länsstyrelsens nätverk ”Tänk om plast” bjuder in dig som arbetar inom det offentliga med strategiskt ledarskap, upphandling, miljö, VA och avfall till ett frukostseminarium om plast och mikroplast. På seminariet kommer nutida och framtida utmaningar att belysas och diskussion kommer föras om möjliga lösningar. Genomförda och kommande studier och projekt, samt olika former av lösningar, kommer presenteras av ÅF, kommuner och ”Tänk om Plast”. Några frågor som kommer besvaras är hur man får en plastsmart arbetsplats, hur man hanterar plastfrågan i en handlingsplan samt hur man kan implementera dagvattenlösningar för konstgräsplaner.

Begränsat antal platser – anmäl dig i god tid!
Tid: Fredag den 9 november, kl. 8.00–10.00. Vi bjuder på veganska frallor och kaffe!
Plats: ÅF, Hallenborgsgata 4, Malmö
Sista anmälningsdag är 26 oktober: cornelia.hartman@afconsult.com

Ladda ner inbjudan frukostseminarium

Hållbarare och hälsosammare – framtidens regionala transportsystem år 2030!

Välkommen till en workshop som tar oss med till Skåne år 2030 och ett nytt, hållbart och mer hälsosamt regionalt transportsystem. Från en tänkt framtid blickar vi bakåt och ställer frågor som: Hur kom vi hit? Vem gjorde vad? Vilka hinder överkom vi och vilka avgörande beslut tog vi?

12 december 2018 kl 12–17, Länsstyrelsen i Malmö

Vi samlas på gågatan utanför Länsstyrelsens huvudentré på Södergatan 5 och går tillsammans till Rådhuskällaren och äter lunch. Kommer du efter lunchen? Möt upp oss vid personalingången på Skomakaregatan kl 13.00 så går vi gemensamt upp till Hörsalen därifrån.

Inbjudan Framtidens hållbara transportsystem (pdf-fil)

Konferens om innovation i offentlig handling: Greater Copenhagen Mission Innovation 12 november

Hur nyttjar du den offentliga sektorns stora efterfrågan för att öka innovation och sysselsättning i samhället?

Greater Copenhagen har med sina många miljarder i köpkraft en kolossal outnyttjad potential för att driva på den innovation som behövs för att skapa nya gröna lösningar och stärka regionen som internationell grön föregångare. Politiskt ledarskap krävs för att styra regionens efterfrågan så att den på ett effektivt sätt driver på denna innovation. Men hur ska politikerna på bästa sätt ta klivet in och utnyttja denna potential i samarbete med företagen?

Detta är vad parterna bakom innovationsprojektet Cleantech TIPP vill debattera genom att bjuda in beslutsfattare i Greater Copenhagen till en Mission Innovation-konferens den 12 november. Här ska viktiga aktörer få dela med sig av sin syn på innovationens potential i Greater Copenhagen – och hur efterfrågan från den offentliga sektorn kan styras för att stimulera innovation, välfärd, tillväxt och grön omställning.

Målgrupp:

Konferensen vänder sig huvudsakligen till politiker och högre tjänstemän i regioner och kommuner i Danmark och Sverige.

Arrangörer

Bakom arrangemanget står Gate 21 och Concito som tillsammans driver Interreg ÖKS-projektet Cleantech TIPP. Syftet med projektet är att skapa bättre samstämmighet mellan den offentliga sektorns efterfrågan och marknadens utbud av innovativa lösningar. I Cleantech TIPP deltar svenska och danska kommuner med fall inom klimatanpassning, avfall, industriell symbios samt smart city. Konferensen genomförs på danska och svenska

PROGRAM

Kl. 9.30: Ankomst och kaffe m.m.

Kl. 10.00 Välkommen och kick-off
Morten Jastrup, moderator

Debatt: Hype eller hands-on?
Du får bland andra möta:
– Lars Thunberg, kommunalråd (KD) Helsingborg
– Anders Eldrup, bestyrelsesformand og forhenværende departementschef
– Frank E. Andersen, kommunaldirektør, Gentofte
– Marianne Larsson, chef för Nya branscher och innovation, Innovation Skåne
– Jakob Scharff, branchedirektør, DI
– Tom Heron, direktør for miljø, energi, vand og informatik, Niras

Marknadsplats: Meet the case
Hur ser det ut när den offentliga sektorns efterfrågan driver fram innovation?
Du får bland andra möta:
– Frederiksbergs innovationspartnerskab for klimatilpasning
– NSR innovativ upphandling: framtidens avfallshantering

Inspiration från en entreprenör
Matias Møl Dalsgaard, CEO och medgrundare, GoMore

Perspektiv: En livlina till framtiden?
Connie Hedegaard, ordförande för CONCITO
Steen Christiansen, ordförande för Gate 21 och borgmästare i Albertslund

Action: Nya möjligheter i praktiken
Søren Hilbert, advokat och partner, Lundgrens advokater
Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

Move: Vem skapar förändringar och hur?
– En rullande panel där presentatörer och deltagare bidrar med konkreta åtgärder som kan göra offentliga myndigheter till starka innovatörer i samarbete med företagen.

Utbyte
När dagen är över har du

  • deltagit i debatten om hur kommuner och regioner intar den nödvändiga och pådrivande rollen som innovationsaktörer inom det gröna området
  • hört vad som står på företagsledarnas önskelistor om innovationssamarbeten med offentliga aktörer
  • tagit del av konkreta innovationsprojekt och fått höra vilka beslut och vilket ledarskap som varit avgörande för dem
  • fått juristens korta och precisa rekommendation om vad som krävs för att offentlig-privat innovation och offentlig upphandling ska kunna gå hand-i-hand.

Anmälan

Anmäl dig online här senast den 22 oktober 2018.

Pris:

Det är gratis att delta i konferensen.

 

Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation

Byggsektorn står för cirka en tredjedel av det avfall som uppkommer i Sverige. De
finns få ekonomiska motiv att hålla nere mängden avfall vid byggnation eftersom
avfallet står för en försvinnande liten del av ett byggprojekts totala kostnader. Därför behövs andra drivkrafter för att minska avfallsmängderna och att ställa krav vid upphandling är ett sätt att stötta en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Hållbar Utveckling Skåne har drivit ett Re:Source-finansierat projekt för att ta fram förslag på krav att ställa för att minska avfall vid nybyggnation i offentliga och privata upphandlingar. Vår förhoppning är att kraven ska kunna användas av upphandlare på ett enkelt sätt och fungera som en idébank och inspirationskälla i arbetet med att minska avfall.

I projektet har en expertgrupp med deltagare från olika branscher arbetat tillsammans. Med i projektgruppen fanns Lunds universitet, Sysav, NCC, Skanska, Trelleborgs kommun, Ronneby kommun, Helsingborgs stad, Svedala bygg, IVL och Wihlborgs fastigheter. Denna grupp har tillsammans olika infallsvinklar och stor kunskap både om vad som fungerar för byggbranschen, för den offentliga sektorn som ska göra upphandlingar och inte minst kring hur man väljer ett verktyg som skapar förutsättningar för att få ut mesta möjliga miljönytta från krav som ställs i upphandling.

Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation

1–3 juni på Malmö Garden Show:

Presentationer från fredagen

Mat förfars och slängs över hela världen – varför och vad gör vi åt det? Louise Ungerth, Ungerth & Co, tidigare chef för Konsumentföreningen Stockholm

Att minska matsvinnet, hur svårt kan det vara? Utmaningar och möjligheter i offentlig sektor. Gunilla Andersson, projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Resterkocken – tävlingen som lärde skånska skolelever att minska på matsvinnet. Ingela Morfeldt, projektledare Avfallsavdelningen, VA SYD

Så räddades 2.022 ton mat från att slängas. Karl Andersson, vd och medgrundare till Matsmart.se, berättar hur en svensk nätbutik på kort tid gjort skillnad för att minska matsvinnet.

Vi minskar matsvinnet! Översta steget – systematiskt arbete för minskat matsvinn inom skola, förskola och äldreomsorg. Maria Larsson, Marla Miljödialog, miljökonsult och projektledare för Översta steget

Food Loop System – minskat matsvinn genom samverkan. Anders Persson, VD SYSAV Utveckling AB.

Vi minskar matsvinnet! Mat som ett socialt verktyg – ätbara utbildningar för framtidens generationer. Edith Salminen, matkulturstrateg.

Rädda maten och familjefriden – från butikssvinn till färdigrätter i matkasse. Pernilla Gudmundsson, fri skribent och samhällsutvecklare, Allemansrätten.online

Matsvinnsutmaningen – Skåne tillsammans mot matsvinnet! Hur arbetar vi bäst mot matsvinn i offentlig verksamhet och hur bygger vi gemenskap kring arbetet? Hur kan vi involvera elever, personal på äldreboende och andra? Helena Thelander, verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne, Per-Uno Alm, hållbarhetstrateg Sparbanken Syd sammanfattar de tankar som kommit fram på frukostmöten med näringsliv och offentlig sektor under våren. Ingen presentation visades.

Rädda maten!

25 % av all mat som produceras slängs, ett gigantiskt slöseri som pågår överallt, varje dag, hela året. Något måste göras! Kom förbi och lära dig mer om matsvinn, delta i en tävling eller sjunk ner i vår sköna loungehörna – byggd av restmaterial förstås. Här finns tipspromenad, tävlingar, spel, utställning, matsvinnsodling, försäljning av produkter gjorda av matsvinn och mer därtill. Välkommen!

Matsvinnsfestivalen arrangeras på Malmö Garden Show. Praktisk information om resvägar och annat hittar ni här.

 

Fredag 1 juni. Festivalområdet är öppet kl 10–18
Seminariedag mellan kl 10–15 för dig som vill lära dig mer om matsvinn. Fokus ligger på hur, varför och var matsvinn uppstår och hur kan vi jobba tillsammans för att minska det. Experter på området hjälper oss att reda ut begreppen och lokala entreprenörer berättar hur de tänker på nya sätt för att minska matsvinnet. Se programmet längre ner.
Anmälan här om du vill vara garanterad en sittplats!
Ladda ner programmet som pdf här!

Lördagen 2 juni. Festivalområdet är öppet
kl 10–18
På lördagen filmar SVT på Matsvinnsfestivalen.

Schemalagda aktiviteter – cirkatider!
11.00–14.00
SVTs Anne Lundberg och kocken Paul Svensson i nya tv-programmet Maträddarna bjuder besökarna på kulinariska rätter tillagade på mat som annars hade slängts. Tareq Taylor och Sandra Mastio är också på plats och lagar mat!
13.00–15.00 Syrnings-verkstad med Meadow Lab. Agatha från Meadow Lab leder drop in-syrning av utsorterade grönsaker. Att syra grönsaker är ett smart sätt att ta tillvara, förlänga hållbarhet och få massor av nyttiga bakterier i maten. Meadow Lab är på plats mellan 13–15 och visar hur det går till, kom förbi när det passar! Vi har ett begränsat antal glasburkar att syra i, ta gärna med en egen hemifrån!

Pågår hela dagen:
Utställning

Information om de globala hållbarhetsmålen kopplat till matsvinn
Odling i köksfönstret – låt dina grönsaker växa upp igen

Aktiviteter
Matsvinnskonstnären Ted Widell målar mot matsvinn
Testa smoothiecykeln – cykla din egen smoothie
Tipsrunda – vad kan du om matsvinn? Testa och vinn!
Sparbanken Syd informerar om hållbart sparande

Försäljning av produkter som bygger på spill/svinn
Rescued fruit säljer juice
Vismarlövsgården säljer rapsolja
Mossagården säljer hampaprodukter

 

Söndagen 3 juni. Festivalområdet är öppet kl 10-16.
Syra med Surtanten!
10.15–11.00 Surningsworkshop Jenny ”Surtanten” Neikell håller workshop. Workshopen är fullbokad, men det går utmärkt att komma och lära sig tekniken genom att titta och lyssna!

11.15–12.00 Släng inte skräpet, ät det! Skal är också mat!
Visste du att du ofta kan äta skalet på frukten/grönsaken? Grönsaksworkshop med Årstiderna kl 11.15–12.00. Nathalie Seow och Amanda Nyhlén kommer med tips.

14.00–15.00 Zero waste – from packaging to food
In Sweden, we each throw away c. 480 kg of household waste per person per year. In a world where temperatures are rising and oceans are filling with plastic, thinking differently about the amount of trash we create is vital.

Rowan Drury, founder of Gram, Sweden’s first package-free store, will talk about her own personal journey to ”zero waste”, examine why recycling isn’t necessarily the answer and share some simple tips for creating less trash in your everyday life.
This talk will be in English and includes a discount voucher for Gram.

Välkommen till Matsvinnsfestivalen!

 

Fredagens program:
10.00–12.00

Välkommen! Helena Thelander, Verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne, Per-Uno Alm, hållbarhetstrateg Sparbanken Syd

Mat förfars och slängs över hela världen – varför och vad gör vi åt det? Louise Ungerth, Ungerth & Co, tidigare chef för Konsumentföreningen Stockholm

Att minska matsvinnet, hur svårt kan det vara? Utmaningar och möjligheter i offentlig sektor. Gunilla Andersson, projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Resterkocken – tävlingen som lärde skånska skolelever att minska på matsvinnet. Ingela Morfeldt, projektledare Avfallsavdelningen, VA SYD

Så räddades 2.022 ton mat från att slängas. Karl Andersson, vd och medgrundare till Matsmart.se, berättar hur en svensk nätbutik på kort tid gjort skillnad för att minska matsvinnet.

13.00–15.00

Vi minskar matsvinnet! Översta steget – systematiskt arbete för minskat matsvinn inom skola, förskola och äldreomsorg. Maria Larsson, Marla Miljödialog, miljökonsult och projektledare för Översta steget

Food Loop System – minskat matsvinn genom samverkan. Anders Persson, VD SYSAV Utveckling AB.

Matsvinn A-B-C: Mat som ett socialt verktyg – ätbara utbildningar för framtidens generationer. Edith Salminen, matkulturstrateg.

Rädda maten och familjefriden – från butikssvinn till färdigrätter i matkasse. Pernilla Gudmundsson, fri skribent och samhällsutvecklare, Allemansrätten.online

Matsvinnsutmaningen – Skåne tillsammans mot matsvinnet! Hur arbetar vi bäst mot matsvinn i offentlig verksamhet och hur bygger vi gemenskap kring arbetet? Hur kan vi involvera elever, personal på äldreboende och andra? Helena Thelander, verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne, Per-Uno Alm, hållbarhetstrateg Sparbanken Syd sammanfattar de tankar som kommit fram på frukostmöten med näringsliv och offentlig sektor under våren.