Presentation av styrelsen

Elin Hasselberg, ordförande Projektledare på Miljöförvaltningen, Malmö stad. Jag arbetar med lärande för hållbar utveckling och livsstilsfrågor, med fokus på kunskapsspridning, nätverkande och samverkan kring lokala och globala samband och implementering på lokal nivå av FNs globala hållbarhetsmål.

 

 

Johanna Alkan Olsson

 

Per-Uno Alm ”PUA” Strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd sedan 2014. Sveriges i dag äldsta helt fristående Sparbank, med hållbarhet högt på agendan. Var med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget och var dess generalsekreterare de första nio åren. Har under mer än 25 år verkat som inspiratör och rådgivare inom hållbar utveckling till företagsledningar, kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen.

 

Anna Boo  Stiftskonsulent för hållbar utveckling på Lunds stift, Svenska kyrkan. Arbetar med såväl strategiskt som operativt arbete med hållbar utveckling bland annat kring miljödiplomering, kulturarv och inköpsarbete.
Min bakgrund är en masterexamen i miljövetenskap från Lunds universitet. Har tidigare arbetat i åtta år som forskningskoordinator för en stor forskningssatsning kring biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimat på Lunds universitet.
För mig handlar hållbar utveckling mycket om möjligheten till ett större sammanlänkat perspektiv vad gäller miljö, ekonomi, sociala frågor och inte minst hur vi och framtida generationer kan ha ett gott liv.

 

Anna Bruun Månsson Ser fram emot en hållbar framtid! Grundare av konsultbolaget TomorrowToday. Arbetar där som rådgivare till företag gällande hållbarhetsstrategi, hållbarhetskommunikation och medarbetarengagemang. Jag har en bakgrund i ekonomi och har därefter tagit en MSc i miljöstrategisk styrning från Internationella Miljöinstitutet i Lund där jag också är involverad som föreläsare. Är Hjärupsbo och engagerad i Hjärups byalag.

 

 Carl-Magnus Carlsson Filosofie magister i Ekonomisk historia och programansvarig för kandidatprogrammet Transport Management på Urbana studier vid Malmö Universitet, där jag också undervisar i Grön logistik, City logistik, Urban ekonomi, Transporter och hållbar utveckling och Transporternas roll i samhällsekonomin. Jag har deltagit i flera internationella projekt med koppling till transport-, trafik-, logistik- och infrastrukturforskning och är medlem i European Network of Logistics Competence Centres (openENLoCC). Jag forskar också i informationsekonomi vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds Universitet.

 

.
Susanne Dahlberg 
Arbetar som miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Skåne. Jag är utbildad miljöinspektör och har tidigare arbetat både som miljöinspektör på kommun och som miljöhandläggare på länsstyrelsen. I mitt nuvarande arbete ingår dels att följa upp och se till att miljömålen nås, dels att arbeta med hälsorelaterad miljöövervakning och hälsa i miljömålen. Att arbeta för en hållbar utveckling är en grundförutsättning för mig.

 

Linnea Folkesson Projektledare och samordnare på enheten för Miljö och livsstil inom Helsingborgs stad. Arbetar med beteendepåverkan och kommunikation för minskad miljöpåverkan och för att lyfta stadens miljösatsningar. Har arbetat inom Helsingborgs stad sedan 2007 bland annat med miljöbiblioteket – en satsning för att sprida miljöinformation från biblioteket. Har en magister i Ekologisk ekonomi från Mälardalens högskola.

 

trevor grahamTrevor Graham driver Urbanisland AB som strategisk rådgivare i hållbar samhällsutveckling med kunder i huvudsak från offentlig sektor, akademin och näringslivet. Jag har tidigare arbetat med hållbar ö-utveckling på St Helena i Sydatlanten där jag hade ansvar för all fysisk utveckling, från stadsplanering till fiskenäringen. Innan dess hade jag flera ledarroller i Malmö stads arbete med hållbar stadsutveckling under 15 års tid. Jag kom till Malmö från icke-vinstdrivande organisationen Groundwork i Storbritannien som jobbade med miljöfrågor och socio-ekonomisk utveckling i partnerskap. Merparten av mitt arbetsliv har jag fokuserat på att skapa en ekonomi som bygger sociala värden och naturvärden.

 

Peter Groth Folkhälsostrateg på Region Skåne sedan 2005, enheten för miljö i Regional utveckling. Jag utgår från det övergripande perspektivet för att få in social hållbarhet i samhällsplaneringen med fokus på att minska skillnaderna i hälsa. Mina arbetsområden är miljörelaterad hälsa och hälsa i klimatanpassning, social hållbarhet i fysisk planering inklusive infrastruktur.

 

 

Hugo Malm Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt sedan jag tog studenten år 2000. Jag började som medlemsvärvare för Greenpeace och parallellt med att jag utbildade mig till folkhögskolelärare arbetade jag till och från på Greenpeace. Jag har även varit inköpsansvarig av livsmedel samt suttit i styrelsen för Världsbutiken i Linköping, varit miljösamordnare på studieförbundet NBV där en stor del av arbetet gick ut på att hjälpa till att starta upp omställningsrörelsen i Östergötland. Jag har även suttit i styrelsen för Holma folkhögskola där jag nu arbetar jag som rektor sedan januari 2016. Skolans huvudmän är  åtta föreningar som arbetar med miljö och ekologisk odling.

 

Lotte Melin
 Driver sedan 1991 en gård med dikor, slaktsvin och skog utanför Osby. Har under många år varit förtroendevald i LRF. Var med när LRF startade sin miljösatsning ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste lantbruk” i mitten på 90-talet. Lantbruk och miljö hör ihop, det är lantbruket vi lever av. Jorden måste vårdas på rätt sätt för att kunna fortsätta brukas. Lantbruket och övriga samhället behöver mötas och det kan ske genom Hållbar Utveckling Skåne!

 

rustan

 

Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav, som älskar att inspirera andra människor till att leva och lära hållbart.

 

 

 

 

 

Agneta Nordin är journalist och har tidigare arbetat som anställd både på Sveriges Radio och Sveriges Television. Idag är jag producent och programledare på frilansbasis. Tillsammans med tre kollegor driver jag produktionsbolaget Lokatt Media. Vi producerar program och programserier för Sveriges Radio, däribland Filosofiska Rummet, Klimatspår och en rad livsåskådningsprogram. Sedan tio år är jag ansvarig för radioutbildningen på Skurups Folkhögskola och undervisar internationellt på SR Media Development Office och FOJO Media Institute. För mig har frågor kring hållbar utveckling ur alla aspekter varit viktigt och löper som en röd tråd i mitt arbete.

 

Anton Pettersson jobbar på Studiefrämjandet med miljö, natur och hållbarhetsfrågor. Jag kom i kontakt med Studiefrämjandet när jag studerade för att där fanns samarbete med omställningsrörelsen. Omställningsrörelsen har jag fortsatt engagera mig i både i och utanför jobbet. Jag tror på att folkbildning och omställningen till en hållbar värld går hand i hand eftersom de båda behöver utgå från lokala förutsättningar och relationsbyggande på gräsrotsnivå.

 

Linnea Roddar Motiverad av strategiskt förändringsarbete, samverkan över gränser, smarta städer och hållbara lösningar. Jobbar  som projektledare på Skurups kommun främst med infrastruktur och centrumutveckling. Min studiebakgrund ligger inom Fred- och utvecklingsstudier och Hållbar utveckling (LUMES vid Lunds universitet). Är en framtidsoptimist och min ambition är att tillsammans fortsätta att skapa nya riktmärken och processer för levande städer och synergier för människor och miljö.

 

Christel Strömsholm Trulsson Verksamhetsansvarig för Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds verksamhet och projektledare för Segeå-projektet – ett samarbetsprojekt mellan sju kommuner. Projektets syfte är att restaurera Segeåns vattenkvalitet i enlighet med vattendirektivet till en god ekologisk status. Jag är anställd av Svedala kommun sedan 18 år och har arbetat med naturvård- och miljöfrågor både kommunalt och privat i 30 år. Jag är utbildad biolog/ekolog med inriktning mot zoologi och limnologi men har även utbildning inom marknadsföring och pedagogik och en utredarutbildning från IHM Business School i min ryggsäck.

Hållbarhetsfrågor kring rent vatten, kemikalieanvändning, planering och biologisk mångfald och jordens resurser är frågor som gör mig engagerad.

 

Helena Thelander, verksamhetsledare
 På Hållbar Utveckling Skåne arbetar vi med allt som främjar hållbarhet. Det är utmaningen, styrkan och den stora charmen! Mitt uppdrag är att stötta kollegor, ha dialog och samarbete med medlemmar, söka nya uppdrag och annat som utvecklar föreningen.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara