Sammankallande i nätverken

Maria Larsson, Marla Miljödialog
Jag sammankallar nätverket Förebyggande av avfall och är miljökonsult med inriktning mot strategiskt miljöarbete. Jag bidrar till en hållbar utveckling genom att kombinera mina miljökunskaper med min kompetens inom processledning och ledarskap. På miljösidan har jag specialkompetens främst inom klimat, avfall och konsumtion. Jag arbetar med att genom förändrings- och dialogprocesser kombinera verksamhetsutveckling med att minska miljöpåverkan.

Kontaktuppgifter:
maria.larsson [at] miljodialog.se
mobil: 070-297 31 55

 

Alice Nicolle, Länsstyrelsen Skåne
Jag sammankallar nätverket Jordbruk, skogsvård och landskapsvård och jobbar som disputerad limnolog (sötvattensbiolog) på Länsstyrelsens Fiske- och Vattenvårdsenhet. Våtmarker är en central del i mitt arbete – vi har alldeles för få av dem kvar i Skåne! Våtmarker gör mycket stor nytta genom att rena vattnet och de är samtidigt också hem för många olika djur- och växtarter. Jag har även en utbildning som landskapsekolog och är väldigt intresserad av frågor kring hur ett hållbart utnyttjande av landskapets alla olika delar kan se ut.

Kontaktuppgifter:
alice.nicolle [at] lansstyrelsen.se
telefon: 010-2241216

 

Åsa Jakobsson, Regionmuseet Kristianstad

Kontaktuppgifter:
asa.jakobsson [at] regionmuseet.se
mobil:

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara