Nytt om cirkulär ekonomi

Projekt kring minskat avfall vid nybyggnation
Hållbar Utveckling Skåne kommer att under hösten genomföra ett projekt där grunderna till ett verktyg som kan användas vid offentlig upphandling för att minska mängden avfall vid nybyggnation ska tas fram. Under projektet ska man undersöka vilka parametrar och infallsvinklar som är viktiga för ett dynamiskt, ändamålsenligt och uppföljningsbart verktyg. Målet är att ett sådant verktyg ska kunna anpassas efter vad som i en viss upphandling är viktigt att fokusera på, tex klimat eller gifter i avfallet. I projektet kommer en expertgrupp med deltagare från olika branscher att arbeta tillsammans. Denna grupp har tillsammans olika infallsvinklar och stor kunskap både om vad som fungerar för byggbranschen och för den offentliga sektorn som ska göra upphandlingar. Inte minst gäller det kunskap om hur man väljer ett verktyg som skapar förutsättningar för att få ut mesta möjliga miljönytta från krav som ställs i upphandling.

Hållbar Utveckling Skåne erbjuder kostnadsfria workshops om cirkulär ekonomi
Varför ska mitt företag satsa på cirkulär ekonomi?
Cirkulär ekonomi kan handla om att dela resurser med andra företag, identifiera resurser som underutnyttjas och göra mer av dessa, tänka nytt kring produkter och tjänster eller att bygga upp produkter med moduler och standardisera komponenter för att reducera tillverkningskostnader. Många kunder både inom näringslivet och den offentliga sektorn utvecklar sina verksamheter mot cirkulärt tänkande. För dig som leverantör blir det därför viktigt att sätta dig in i vad cirkulär ekonomi innebär.

Var kan jag lära mig mer?
Under året kommer Helena Nilsson på Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Mats Larsson på Industrikluster IUC Syd att besöka intresserade skånska företag och hålla workshops om cirkulär ekonomi. Vi förklarar begreppet cirkulär ekonomi och berättar om konkreta verktyg för att skapa affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi.

Om du är intresserad, hör av dig till helena.nilsson@hutskane.se. Vi lägger upp workshopen efter era behov – allt från en och en halv timme till en förmiddag. Vi har endast möjlighet att genomföra ett begränsat antal så vänta inte för länge med att anmäla ditt företag.

Workshopen är en del av det Vinnovafinansierade projektet CIRCLES som Hållbar Utveckling Skåne driver och är därför kostnadsfri.