Ny personal och praktikant på kansliet i höst

Ny personal på kansliet i höst

Vi hälsar Sebastian Holmström och Sylvia Löfberg välkomna till kansliet under hösten. Sebastian kommer att arbeta som projektassistent och Syliva som projektledare för End Tobacco Game.

Sebastian Holmström, projektassistent
Jag heter Sebastian Holmström och jag kommer från Umeå. Jag är en nyexaminerad civilekonom som tänker mycket på hur man kan göra hållbarhet lönsamt. Hållbarhet och då särskilt cirkulär ekonomi samt Liverpool FC är två saker jag brinner för. Jag ser fram emot att flytta ner till Malmö och få arbeta med er och vara en del av Skånes omställning till en cirkulär ekonomi.

 Sylvia Löfberg, projektledare för End Tobacco Game
Jag heter Sylvia Löfberg och började att arbeta på Hållbar Utveckling Skåne nu i september som projektledare för Tobacco Endgame projektet. Jag kommer kort att presentera projektet på vår hemsida, Facebook och kommande nummer av föreningsbrev, men för de som är nyfikna och vill veta vad Tobacco EndGame är för något, kan ni besöka dess webbsida.

Jag har ett förflutet som miljökonsult och de områden jag jobbat mest med är klimat, infrastruktur/transporter och energi-effektivisering. Nu vill jag bli en fena på social hållbarhet, därför känns det extra roligt att få arbeta i Skåne och på HUT. Det händer mycket här. Privat gillar jag dans i alla former och äventyr i skog och mark, gärna tillsammans med min Jack Russel. Projektet löper på 4 månader, ett kort och intensivt uppdrag, men om projektet blir förlängt stannar jag gärna i längre i Malmö.

Praktikant på kansliet i höst

Vi hälsar Anna Wallin välkommen som praktikant på kansliet under hösten. Anna studerar beteendevetenskap vid Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet och har förmedlats till oss genom Miljöbron Skåne.

Jag heter Anna Wallin och läser det Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet på Lunds Universitet. Jag har valt att läsa sociologi som mitt huvudämne då jag har ett särskilt intresse för hur vi människor samverkar. Miljö och social hållbarhet är andra viktiga intresseområden för mig och därför känns det särskilt fint att för en tid få vara en del av just Hållbar Utveckling Skåne. Jag ser verkligen fram emot att få lära känna organisationen lite bättre, och att genom min studie förhoppningsvis både erhålla och bidra med ny kunskap. 

Annas främsta uppgift kommer att vara att genomföra en medlemsundersökning riktad till medlemsorganisationerna i Hållbar Utveckling Skåne. Det kan komma att handla om både enkät och djupintervjuer. Syftet är att styrelse och kansli ska fördjupa sina kunskaper om hur föreningen ska arbeta för att uppnå bästa möjliga nytta med sitt arbete. Vilka förväntningar har medlemmarna på föreningen? Vilka frågor är mest angelägna för föreningen att driva? Vad vill man som medlem bidra med? Vilken information vill man få och i vilket format? Underlaget blir en viktig pusselbit i arbetet md att göra föreningen mer synlig och tydlig i frågor som rör hållbar utveckling i Skåne utifrån målsättningarna i Agenda 2030.