Föreningsbrev september-oktober 2017 enskilda artiklar