Stipendiater från Simrishamn på studieresa till Sysav

Maj-juni 2017

Varje dag passerar 800 lastbilar vägvågen till och från Sysavs avfallsanläggning på Spille-pengen i Malmö, som är en av de största i landet. På ett år blir det nästan en miljon ton sopor från skånska hushåll och industrier som ska tas om hand om på ett säkert och miljövänligt sätt. En ansenlig mängd av dem ser vi stjälpas av, mosas runt, förbrännas, komposteras eller soltorka under vår rundtur som bjuder på hisnande höjder och fylliga dofter.

Rustan Nilsson är en Sysavs tre miljöpedagoger som arbetar heltid med informations- och utbildningsverksamheten. Den här varma majmorgonen är det elever och lärare från klass 2-9 i Simrishamns grundsärskola som tar turen runt den stora halvön och in i avfallsanlägg-ningen. De är en av de tre skolor som i våras fick Hållbar Utveckling Skånes miljöstipendium och pengarna har man använt för att kunna ta sig hit på ett studiebesök.

Rustan berättar att han började extraknäcka som miljöpedagog samtidigt som han jobbade med kulturföreningen Inkonst. Men snart nog tog intresset för hållbarhetsfrågor över och han fick möjlighet att arbeta på heltid som miljöpedagog på Sysav. Idag arbetar de tre med att göra skolbesök och ta emot studiebesök samt föreläsa både ute på företag och organisationer. Under förra året besökte fler än 4 000 personer anläggningen i Malmö.

Under våren har eleverna vid Simrishamns grundsärskola arbetat med hållbarhetsfrågor, både dem som rör hur vi ska leva ett hälsosamt och balanserat liv och dem som handlar om hur vi ska agera för att människa och natur ska ha det bra. En del av undervisningen sker på Naturskolan vid Stenshuvuds nationalpark då man passar på att utforska miljön och havet. Och att städa. En gång fyllde man flera sopsäckar med skräp som kastats i havet!

På den konstgjorda halvön breder stora upplag ut sig av mörk mustig mylla från den egna kompostering, hårt packade sopor som väntar på att förbrännas och aska från förbränningsugnen full av metall och annan bråte som en sorteringsmaskin ska ta hand om. På ett ställe ligger plastgröna balar på vardera ett ton som är inskeppade från England, som inte har utvecklat den teknik som krävs för en effektiv återvinning. Här finns också en av Skånes största kolonier av backsvala, en art som blivit allt mer ovanlig. Det rika fågellivet på Spillepeng har gett upphov till ett samarbete mellan Sysav och Skånes ornitologiska förening som tillsammans bild.at stiftelsen Fågelskydd Spillepeng.

Bussturen slutar i en avfallshall där lastbil på lastbil stjälper ner sin sopröra i ett tio meter djupt schakt vars ångor får oss att vilja andas lite mindre. En jättelik griparm lyfter upp en rejäl grabbnäve sopor – i ett enda tag ryms lika mycket sopor som omvandlad i energi räcker till att värma upp ett villahus under ett helt år! Och därefter är det dags för en välbehövlig mellanlandning i föreläsningssalen med fika och en introduktion till Sysavs miljöarbete av miljöpedagogen Ann Nerlund som visar ett kopplingsschema över hur många produktionssteg det egentligen är mellan hönan vid värprännan och ägget på frukostbordet. Och det är alldeles för många.

Hissen upp till anläggningens övre plan får avsluta besöket. Malmö ligger för våra fötter men just under oss når den tusengradiga hettan oss som ett dovt vibrerande muller. Inte alla får komma upp hit eftersom det finns lite risker med att knata runt här. Och snart står vi och blinkar i solljuset utanför med nyfunna insikter om hur viktig varje människa är för att kretsloppet ska fungera.

Det visste du kanske inte om dina sopor

  • I Sverige kastar vi cirka 1 miljon ton mat varje år. Det ger ett utsläpp på ungefär 1,9 miljoner ton koldioxid (eller utsläpp från 700 000 bilar).
  • Pappersmassa från ett träd räcker till ungefär 9 000 mjölkkartonger. Det är billigare att återvinna pappersförpackningar än att göra nya. Och miljövänligare!
  • I Sverige återvinns varje år pappersförpackningar som motsvarar ungefär 1 miljon träd.
  • Ungefär häften av allt guld som framställs kommer från återvunnen elektronik.
  • 4 procent av världens råolja används till plasttillverkning.
  • Återvunnet bly och kadmium kan användas för nytillverkning av batterier. Stannar det kvar i naturen vandrar det runt i näringskedjan och hamnar till slut i våra kroppar.

Källa: sysav.se

Kort om Sysav
Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne, bland annat genom att ta emot och sortera grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag, bearbeta matavfall till biogas och biogödsel och producera el och fjärrvärme av brännbart avfall. Sysav ägs av de 14 sydskånska kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Källa: sysav.se