RådRum Eslöv är invigt!

Maj-juni 2017

Det är mer än fullsatt när RådRum invigs i stationshuset i Eslöv i början av maj och fler stolar får bäras fram. Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson ser fram emot att RådRum ska bli en mötesplats i kommunen.

– Den här typen av verksamhet behövs eftersom de som bor här och har kommit nya ska känna sig hemma och få råd och stöd. Och integration handlar om att två eller fler möts på olika ställen så det är oerhört viktigt att det finns sådana mötesplatser, säger Johan Andersson.

RådRum Eslöv har ett dussintal frivilliga rådgivare. Tillsammans talar de en handfull språk, vilket är behändigt då många som söker hjälp är nyanlända eller nya svenskar. Verksamheten är dock öppen för alla eftersom vem som helst kan behöva hjälp att ta sig vidare i samhället någon gång i livet. RådRum är en kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning som sker frivilligt och utan att företräda någon speciell myndighet eller annan organisation.

– Det finns fler styrkor med RådRum men en är att vi ger rådgivning kring alla möjliga frågor som kan dyka upp. Rådgivningens generella karaktär ställer rätt höga krav på våra rådgivare men inger samtidigt förtroende gentemot de vi möter, säger Peter Strömberg, samordnare för RådRum i Lund och Mittskåne.

Pepp från Stockholmsgänget

”Vi (Ayman, Abdu, Anna) är ofta ute och pratar om RådRum på kommuner, myndigheter, konferenser och vi får mycket positiv respons på vår verksamhet. Vi försöker se till att utföra påverkansarbete och visa på vilka insatser vi och ni som rådgivare gör, det vill säga underlättar och förenklar. Alla vi träffar är tacksamma för det jobb vi gör!”

Kort om kommunikation

Ny Facebooksida
RådRum finns på flera platser i Skåne och i Stockholmsområdet men engagemanget känner inga geografiska gränser. Därför skapar vi en ny gemensam sida på Facebook för befintliga och blivande RådRum som heter RådRum Sverige. Gå gärna in och följ den sidan!

Grafisk profil för RådRum
Under året har en grafisk profil som kompletterar logotypen tagits fram. Profilen består av kompletteringsfärger och dekormönster som ska återges i allt nytt material. Just nu pågår arbetet med att ta fram affischer i olika storlekar, en ny verksamhetsfolder, ett faktablad, ett ”visitkort”, roll-up samt fasadskyltar.

Skydd av varumärket RådRum
För att förhindra att någon drar nytta av RådRums goda renommé har vi ansökt hos Patent- och registreringsverket om att få vår logotyp varumärkesskyddad. Ansökan är nu godkänd.