Hållbar Utveckling Skåne förklarar: livscykelkostnader

Maj-juni 2017

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) slösar deras medlemmar 7 miljarder kronor per år på onödiga energifakturor eftersom deras byggnader läcker energi – pengar som skulle kunna användas till områden som vård och skola. I genomsnitt kan en kommun spara 30 miljoner genom att ta hänsyn till livscykelkostnader (LCC) vid upphandling.

Många kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar som kräver nya lösningar. Kostnaderna för skola, vård och omsorg ökar i snabb takt vilket gör att onödiga kostnader måste bort. Det är vanligt med gamla fastighetsbestånd och utrustning som värmepannor och ventilationspumpar som läcker energi och som sett sina bästa dagar. Genom att satsa på energieffektivisering och inköp som är ekonomiskt hållbara finns mycket pengar att spara. När man som kommun strategiskt arbetar med LCC i  inköpsprocessen ökar förutsättningarna för att fatta ekonomiskt långsiktiga beslut och bidra till att uppnå den goda affären.

Idag utgår många kommuner och myndigheter ofta från inköpspris när en vara ska upphandlas. Det ger en missvisande bild av varans faktiska kostnader eftersom kostnaderna för drift, underhåll, reparation, utbildning av personal osv inte räknas in. När man tillämpar LCC i upphandling tar man istället hänsyn till kostnaderna över hela den period varan nyttjas. Oftast visar det sig att inköpspriset bara står för en liten del av den totala kostnaden. Kort sagt kan man säga att man genom LCC går bort från lägsta pris i en upphandling och fokuserar i stället på lägsta kostnad.