Om oss

Hållbar Utveckling Skåne är en partipolitiskt obunden ideell förening som vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen i samhället här i Skåne. Vi verkar för att utöka kontaktytorna och skapa nya mötesplatser för våra medlemmar och andra intresserade. Tyngden och drivkraften bakom Hållbar Utveckling Skåne bygger på våra medlemmars engagemang. Kom med och påverka du också!

Vårt kontor finns på Ledebursgatan 5 i Malmö. Här finns flera olika organisationer som arbetar med tangerande ämnesområden, t.ex. Coompanion, Nätverket – Idéburen Sektor Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap m.fl.