Skog, jordbruk och vatten

JSL

Vill du vara med på sändlistan för nätverket Jordbruk, skogsvård och landskapsvård? Mejla alice.nicolle [ at ] lansstyrelsen.se eller info [ at ] hutskane.se

Nätverket träffas två gånger om året för att diskutera olika ämnen som rör den skånska naturvården, inte minst våtmarker. Dessutom anordnar gruppen studiebesök kring aktuella frågor. Under hösten 2019 besöktes till exempel Helsingborg för att titta på bland annat olika dagvattenlösningar.

Tisdagsmöten 2020

Datum är ännu inte bestämda för 2020.

Nätverkets kontaktperson är Alice Nicolle, Länsstyrelsen Skåne
alice.nicolle [at] lansstyrelsen.se
Här presenterar sig Alice!

Dokumentation från tidigare möten

190910 Claes Nihlén skyddszoner

190910 Claes Nihlén Strandzon+exempel

190910 Alfred Nerhagen Raingardens

190910 Pär Persson NBS_Helsingborg

190305 Minnesanteckningar

181016 Minnesanteckningar

181016 Henrik Uthas Biokol från tång

181016 Per Landen Mark- o vattenvård Charlottenlund 1

181016 Anna Walient LB LOVA LONA

180417 Minnesanteckningar

180417 Jens Ratcovich LBP och LOVA

180417 Anna Walient Våtmarks-LONA

180417 Johanna Ragnarsson Tänk om plast

180417 Gösta Regnell Grundvatten, fosfor mm

180206 Minnesanteckningar

180206 Lisa Heiberg, DiaPure. Fosforfilter

180206 Per Hansson, SWATAB Tvätta utan tvättmedel

180206 Lars Wadmark, Nordkalk. Strukturkalkning

180206 Lars Wadmark, Nordkalk. Kalkfilter på Löddesborg – resultat över 2 år

171121 Minnesanteckningar

171121 Håkan Sandsten: Naturanpassad sjöreglering

171121 Klara Vatten

171121 Jonas Johansson: Reduktionsfiske

171121 Andreas Hedren

171121 Regito

171121 Vattenmiljö Ballingslövs- och Ottarpasjön

170404 Minnesanteckningar

170404 Tuve Lundström

170404 Nils Carlsson

170404 Lukas Österling

170207 Minnesanteckningar

170207 Christine Haaland

170207 Jesper Persson

170207 Jörg Brunet

170207 Richnau et al 2016 UFUG

161122 Minnesanteckningar

161122 Oddvar Fiskesjö

Maria Adolfssons presentation skickas på förfrågan: helena.thelander@hutskane.se

161122 Gabrielle Rosquist

161122 Magnus Strand

Jonas Johanssons presentation skickas på förfrågan: helena.thelander@hutskane.se

160920 Minnesanteckningar

160920 Christel Strömsholm Trulsson

160920 Sindre Magnusson

160920 Planktonarium

160920 Stöd vattenåtgärder

160920 Planktonarium

160209 Minnesanteckningar

160209 Johan Niss

160209 Grön infrastruktur för värdefulla betesmarker i Skåne

160209 Samrådsgrupp sändlista

160209 Katrine Svensson

160209 Jakob Levallius

150915 Minnesanteckningar

150915 Partnerskapsmedel

150915 Per Nyström

150915 Rebecca Stewart (bilder borttagna ur presentationen på grund av utrymmesbrist)

150421 Minnesanteckningar

150421 Andrea Nowag

150421 Mona Ohlsson

150421 Charlotte Lindström

150421 Ulrica Swärd

150421 Jacob Levallius

150421 Info HaV

141118 Minnesanteckningar

141118 Aktuellt naturvårdsarbete i Helsingborg

141118 Gösta Regnéll

141117 Kristian Nilsson

141118 Pernilla Olsson

140909 Minnesanteckningar

140909 Helena Björn

140909 Gösta Regnéll om randzoner

140909 Gösta Regnéll om LOVA

140513 Minnesanteckningar

140513 Rasmus Fredriksson

140513 Lukas Österling

140513 Pernilla Olsson och Gösta Regnéll

140513 Mårten Hammer

140513 Gösta Regnéll

140211 Minnesanteckningar

140211 Vibeke Lirås

140211 Lars Collvin

140211 Jonas Dahl

140211 Pernilla Olsson

140211 Gösta Regnéll

131119 Minnesanteckningar

131119 Johanna Deak Sjöman

131119 Pernilla Olsson Partnerskapsmedel

131119 Gösta Regnéll och Pernilla Olsson

131119 Christel Strömsholm Trulsson

131119 Gösta Regnéll LOVA

130910 Minnesanteckningar

130910 Hans Cronert

130910 Nils Carlsson

130910 Erik Persson

130521 Minnesanteckningar

130521 Oscar Monell

130521 Geraldine Thiere

130521 Susann Milenkovski

130212 Minnesanteckningar

130212 Sven-Erik Svensson

130212 Ea Baden

130212 Lars-Erik Widarsson

130212 Gösta Regnéll

121120 Minnesanteckningar

121120 Madeleine Olsson

121120 Johan Niss

121120 Björn Widén

121120 Magnus Billqvist

121120 Anna Wolfhagen

120911 Minnesanteckningar

120911 Alexandru Daramus

120911 Anette Persson

120911 Thorbjörn Nilsson

120911 Lukas Österling

120911 Geraldine Thiere

120214 Minnesanteckningar

120214 Jonas Gustafsson

120214 Hans Nilsson

120214 Stenberg och Lindström

120214 Lars Collvin

120214 Gösta Regnéll

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara