Häng med på studieresa!

Nätverken Gröna kulturarvet och Cirkulär ekonomi bjuder in till studieresa till Bornholm.

Vi blir guidade på fornborgen Hammershus med dess speciella utmaningar att bevara det gröna kulturarvet och samtidigt välkomna en halv miljon besökare årligen. Vi kommer också besöka en av öns speciella rundkyrkor och Bornholms museum där det gröna kultur­arvet finns bevarat i form av bornholmska äppelträd. Under studieresan kommer vi också få en visning av konferensanläggningen Green Solution House som är byggd enligt principerna i Cradle2Cradle.

Anmälan och kostnad
Deltagaravgiften är 1.500 kr per person. I detta ingår färja, transporter på ön samt övernattning (enkelrum på vandrarhem) inkl. frukost. Övriga måltider bekostar deltagarna på egen hand.
Programmet kommer finnas på Facebook och Hållbar Utveckling Skånes hemsida och färdigställs under första veckan i maj.
Anmäl dig senast 15 maj till nedanstående adress som administreras av Lunds stift.
KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN Observera att anmälan är bindande!
Fakturan med deltagaravgift ska vara betald senast 23 maj.
Antalet platser är begränsat, det är först till kvarn som gäller.
Frågor? Kontakta tony.svensson@regionmuseet.se, torrid.bengtsson@svenskakyrkan.se eller helena.thelander@hutskane.se
Med reservation för ändringar i programmet.